Naturlige variasjoner

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) har fastslått at klimaendringene de siste 50 år for en stor del er menneskeskapte. Men klimaet har alltid vært i endring, uavhengig av menneskelig aktivitet.

Les mer

Menneskelig påvirkning

Den kjemiske sammensetningen av atmosfæren er en av de viktigste faktorene som styrer klimaet på jorda. Menneskeskapte utslipp bidrar til at konsentrasjonen av drivhusgasser øker.

Les mer
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet