Hva er klima?

Ordet klima er gresk og betyr skråning eller helning. Årsaken til navnet ligger hos de greske filosofene, som før Kristi fødsel begynte å studere årsakene til og systemer i værforholdene.

Klimainformasjonene forteller i virkeligheten både hva som er vanlig vær og hva som er mulig vær på et sted.

Til sammen gir normaler, variasjoner, ekstreme verdier og annen klimainformasjon en systematisk statistisk beskrivelse av værforholdene på et sted.

Nedbørmåler.
Normaler

Middelverdier eller gjennomsnittsverdier for bestemte 30 års perioder som 1901-1930, 1931-1960 og 1961-1990, kalles normaler.

Det er en internasjonal avtale om at normalene skal benyttes som offisielle middelverdier slik at det blir likt over hele verden. Nå benyttes normalene for 1961-1990.

Selv om det er store variasjoner i været, har det et hovedmønster som gjør at det kan lages en statistisk beskrivelse av det. Det meste av denne beskrivelsen kan være meget enkel.

Grunnlaget for alle klimainformasjoner er systematiske observasjoner av været over en lengre periode. Den vanligste klimainformasjonen som lages ut fra observasjonene er middelverdier og variasjoner rundt disse.

Variasjoner

Men normalene er ikke alene tilstrekkelige for å beskrive klimaet på et sted. Like viktig er variasjonene rundt dem. Variasjoner er derfor hvor mye været kan variere uten å være unormalt.

Variabiliteten er et uttrykk for hvor mye været kan variere uten at noe unaturlig har skjedd. Variabiliteten beregnes ved hjelp av forskjellige statistiske metoder, og den uttrykkes ofte som sannsynlighet for avvik fra normalene.

Et eksempel:

  • Temperaturobservasjoner for juli på Meteorologisk institutt på Blindern gir en månedsnormal eller middeltemperatur i årene 1961-1990 på 16.5°C.
  • I halvparten av årene har juli månedstemperaturer mellom 15.8°C og 17.4°C.
  • I gjennomsnitt hvert 20. år er månedstemperaturen over 18.5°C.
Så hvis månedstemperaturen for juli et år blir 16.0°C, så er det en helt vanlig månedstemperatur, mens en månedstemperatur på 19.0°C er en uvanlig månedstemperatur. Men de er begge en del av de naturlige variasjonene i været, og forekomst av en så høy månedstemperatur for juli er en del av klimaet på Blindern.

Ekstreme verdier

En viktig klimainformasjon er informasjon om mer ekstreme værbegivenheter. De beskriver ytterpunktene av klimaet på et sted. Dette gjelder både observerte og beregnede verdier.

Observerte ekstreme verdier er som oftest enkeltobservasjoner av for eksempel maksimums- og minimumstemperaturer og høyeste nedbørmengder.

Størrelsen på disse er avhengige av hvor lenge en observasjonsstasjon har vært i drift. Men når vi har lang nok observasjonsrekke kan vi ved hjelp av statistiske metoder beregne hvilke verdier som for eksempel i gjennomsnitt overskrides hvert 100 år eller hvert 1000 år. Det vil si at vi kan si hvor ofte en verdi forekommer, men vi kan ikke si akkurat når den vil komme. Dette er en viktig forskjell mellom et værvarsel og en klimainformasjon.

Bruk av klimainformasjon

Klimainformasjon er nyttig til planlegging av aktiviteter og virksomheter som påvirkes av været, og til forklaring av avvik i forhold til planer.

Det kan være at lave sommertemperaturer førte til mindre salg av mineralvann og iskrem, mye tåke reduserte trafikk på flyplasser, stort salg av fyringsolje på grunn av kald vinter, det var lite snø i alpinanlegg, frost ødela eplehøsten, godt vær gjorde byggeprosjekter billigere og tidligere ferdig.

Vekslingene i været skaper store vanskeligheter for dem som skal planlegge noe som er avhengig av været. Her er det ofte et spørsmål om sikkerhet og økonomi.

Bygg og anlegg

Klimainformasjon er grunnlag for dimensjonering for mange konstruksjoner og systemer.

Hus, veger, jernbaner, TV-master, vannkraftanlegg må bygges slik at de er tilpasset klimaet i Norge. Skal en konstruksjon tåle alt vær som den vil bli utsatt for, eller er det mer økonomisk å regne med skader gjennomsnittlig for eksempel hvert 25. år? Og hva kan skadene føre med seg? Hvor høyt må forsikringspremier settes?

Planter og vekster

Været i vekstsesongen bestemmer både om eller hvor et planteslag kan dyrkes i Norge og i tilfelle det kan dyrkes hvor stor årsveksten blir hver enkelt år. Er det mulig å innføre planten og dyrke den med tilfredsstillende økonomi?

Energiproduksjon

Nesten all energiproduksjon i Norge er basert på vann. Derfor er det meget viktig å vite mest mulig om nedbørforholdene og hvordan de varierer for å sikre en mest mulig stabil og stor nok kraftproduksjon. Når årsrapportene skal legges frem er det viktig å vise hvor mye avvik i været fra klimanormalene er årsaker til de økonomiske resultatene til virksomhetene.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet