Klima i Norge 2100

Bidragsytere: Meteorologisk institutt – Bjerknessenteret – Nansensenteret – Havforskningsinstituttet og NVE.

Besøk nettsidene til Klimaservicesenteret for å lese funnene fra rapporten. 

Last ned rapporten i sin helhet som PDF.

Foto: Anne Olsen-Ryum, www.hasvikfoto.no.jpg

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet