Klima

Klima er et begrep som "alle" nå er opptatt av. Men om du skal forklare hva klima er, hva vil du svare da?

Foto: Per Arne Andreassen

Klimaet forteller noe om værforholdene på ett sted over tid. Eller enda mer nøyaktig:

Klima er en beskrivelse av gjennomsnittsværet på ett sted eller område, slik det framkommer når enkeltobservasjoner bearbeides statistisk etter internasjonale retningslinjer.

Mens været spiller en viktig rolle i vårt dagligliv, er klimainformasjon viktig for å kunne planlegge fremover i tid. Men for å planlegge fremover må man også vite noe om vær som har vært.

På disse sidene finner du både informasjon om dagens klima, fortidens klima og framtidens klima.

Forskning

På Meteorologisk institutt holder vi på med klimaforskning fordi det er nødvendig å finne ut hvordan mulige globale klimaendringer vil virke inn på lokalklimaet på ulike steder i Norge.

Les mer om Klimaforskning på met.no

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet