Istjenesten

Istjenesten ved MET utarbeider hver virkedag høyoppløselige iskart over den norske delen av Arktis, og ved behov også for Norskekysten, f.eks. Oslofjorden. Kartene viser iskonsentrasjon, og er basert på en manuell tolkning av ulike satellittdata.

Synthetic Aperture Radar (SAR) data

Det benyttes i hovedsak væruavhengige  SAR data fra Radarsat-2. Radarsat-2 dataene er i ScanSAR wide mode, dual polarisering og hvert bilde dekker et område på 500 x 500 km med en romlig oppløsning på ca 50 meter. Disse bildene fokuserer på områdene rundt Svalbard og Barentshavet. Før mai 2012 ble det benyttet mye data fra ESA's Envisat. Dette var wideswath mode og har en spor bredde på 450 km og en romlig oppløsning på ca 150 meter. Envisat var aktiv i ti år fra 2012 til 2012. Fra 2014 er nye SAR data tilgjengelig fra Sentinel-1, den første i en serie europeiske operasjonelle GMES satellitter.

Meteorologiske satellitter

I tillegg til disse dataene brukes visuelle og infrarøde data fra MODIS, NOAA og METOP satellitter. Disse dataene er avhengig av skyfrie tilstander, men sporvidden er stor nok til å dekke det meste av vårt område flere ganger daglig. Den romlige oppløsningen er på ca 1-6 km. Isanalytikeren /operatøren benytter de sist tilgjengelige satellittdataene til en manuell analyse og klassifisering av iskonsentrasjonen i ulike områder basert på konsentrasjonsintervaller definert av WMO (World Meteorological Organization). Et nytt iskart er tilgjengelig hver ukedag ca 1400 GMT.

 

Vi har forskjellige typer iskart, her er en oversikt:

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet