Hvilken tid på døgnet referer meteorologene til

Når er "i morgen" eller "i natt" - og de andre tidene på døgnet i varslene.

Hvilken tid på døgnet?

Døgnet deles inn slik:

Tidsangivelse Klokkeslett
I morgen Etter 06
I morgen (tidlig) 
06-09
I (morgen) formiddag 09-12
(I) (morgen) ettermiddag 12-18
(I) (morgen) kveld 18-24
(I) natt 00-06

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet