Publisert: 17.02.2016

Hva skal ekstremværene hete? Kom med forslag!

I over 20 år har Meteorologisk institutt gitt navn til ekstremværene i Norge. I forbindelse med vårt 150-årsjubileum vil vi ha hjelp til å lage en ny navneliste. Send inn dine forslag!

Dette er navn på ekstremvær som har vært i Norge i perioden 1995-2015.

For litt over to uker siden traff ekstremværet Tor kysten av Norge. Dette var det første ekstremværet i 2016. Vi har navngitt 62 ekstremvær siden vi startet med navngivingen i 1995.

Nå nærmer vi oss slutten på alfabetet av nåværende navneliste, og vil ha hjelp fra det norske folk å lage ny.

Hva er et ekstremvær?

En sjelden gang kan været bli en fare for liv og verdier. Da skal Meteorologisk institutt lage et helt spesielt varsel, slik at samfunnet kan forberede seg.

I Norge har Meteorologisk institutt et spesielt ansvar om å varsle ekstremvær for å bidra til å sikre liv og verdier. Når vi sender ut et varsel om farlig vær i forkant, kan man sette i gang tiltak som reduserer ødeleggelsene. 

Varsel om "ekstremvær" utarbeides etter er en egen beredskapsplan. Værfenomener som kan forårsake et ekstremværvarsel er:

  • Sterk vind, som ekstremværet Dagmar
  • Store nedbørmengder, som ekstremværet Petra
  • Høy vannstand og bølger, som ekstremværet Berit

Det er ikke bare værtypen, men også området som rammes, som avgjør om det skal sendes ekstremværvarsel. Det sendes bare ut når det rammer et større område, som et fylke. Vinden må også være sterkere i Troms før det sendes ut ekstremvarsel, enn i fylker på Østlandet, fordi infrastrukturen tåler tøffere værforhold lang vestkysten og i Nord-Norge enn på Østlandet. 

Hvorfor får ekstremværene navn?

Det skal alltid være klart og tydelig hvilken værhendelse det snakkes om.

Ved å navngi ekstremværene letter det kommunikasjonen mellom meteorologer, myndigheter og allmennheten, både i forkant, under og etter et ekstremvær.

Hvilke navn kan jeg sende inn?

Vi ønsker innspill på navn som er i bruk i Norge i dag, men det er noen navn og bokstaver vi unngår.

Meteorologisk institutt følger praksisen til navnekomiteen i Verdens meteorologiorganisasjon, med annenhvert jente- og guttenavn og i alfabetisk rekkefølge. Vi unngår kongelige navn og navn som forbindes med kjente profiler.

Navn som inneholder bokstavene æ, ø, å eller navn som begynner på q, w, x, z brukes helles ikke. Dette er en praksis som er anbefalt fra Verdens meteorologiorganisasjon. 

Får vi se den ferdige listen med navn?

Navnene på ekstremværene er unntatt offentlighet for å unngå misforståelser og spekulasjoner i forkant. Meteorologisk institutt skal ta i bruk navnet på ekstremværet først.

Den ferdige navnelisten kommer altså til å holdes hemmelig inntil det blir varslet ekstremvær. Navnene som brukes på ekstremværene er da plukket ut fra publikums forslag så langt det lar seg gjøre.

Hvorfor gjør vi dette?

Meteorologisk institutt ble opprettet i 1866, med et viktig formål om å varsle farlig vær.

I dag, 150 år senere har vi det samme samfunnsansvaret. Dette er en viktig grunn til at vi stiller på jobb hele døgnet, hele året. Vi skal være nyttige for Norge og vårt samfunnsansvar er å sikre liv og verdier.

Vi er i kontakt med det norske folk hver dag, gjennom sosiale medier, TV, radio, aviser og Yr. I forbindelse med vårt 150-årsjubileum vil vi invitere alle med til å bidra med navneforslag til ekstremværlisten.

Lenker til skjemaet hvor vi samler inn navn:

  • Kort lenke: http://goo.gl/forms/R1Bq852h1O
  • Innebygget lenke til skjemaet: <iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1BKoY67StHws3ijRQEZl7FwwgonHLteJ4hGosAjsv9tA/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Laster inn ...</iframe>
For intervju, kontakt:
Bård Fjukstad, varslingsdirektør ved Meteorologisk institutt
48234683, b.fjukstad(at)met.no
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet