Dataprodukter

Generelt

Meteorologisk institutt har mye data som mange er interessert i. De fleste kjenner til yr.no som fokuserer på tilgang til værvarsler for vanlige brukere. For noen brukere er imidlertid rådataene av større interesse og for denne type brukere utvikles det for tiden flere typer dataportaler. Noen av disse portalene er allerede tilgjengelig og en oversikt er tilgjengelig under. Portalene inneholder metadata og peker på datasett som gjøres tilgjengelig via ulike protokoller. Meteorologisk institutt bruker THREDDS Data Server som tilgangslag for datasett. Mer informasjon om denne og pekere til spesifikke datasett er gitt under.

Våre vilkår for tilgang til data

Portalløsninger med direkte tilgang til datasett

Portaler som benytter metadata til å navigere mellom datasett og til å gi utfyllende informasjon om datasettene som er tilgjengelig:

Data og produkter fra istjenesten:

Direkte tilgang til spesifikke datasett

Datakilde Datasett THREDDS adresse
EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF     Iskonsentrasjon     THREDDS/Iskonsentrasjon
EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF Iskant THREDDS/Iskant 
EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF Istype THREDDS/Istype
EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF Isdrift THREDDS/Isdrift
Istjensten, met.no iskart

THREDDS/Ice charts

met.no ROMS Arctic20km Hav og sjøis

THREDDS/Hav og sjøis

met.no ROMS NorKyst800m Hav og sjøis

THREDDS/Hav og sjøis

met.no ROMS Nordic4km Hav og sjøis

THREDDS/Hav og sjøis

met.no WAM10km Bølger

THREDDS/Bølger

met.no HIRLAM12km Vær

THREDDS/Vær

 

 Spørsmål og svar om dataproduktene

Om dataproduktene

Hva slags data fra havet er tilgjengelige fra MET?

Vi har data fra numeriske modeller og observasjoner fra satelitter. Fra modeller beregner vi en full beskrivelse av havets fysiske tilstand: temperatur, saltholdighet og strøm i tre dimensjoner samt kart av vannstand og bølgeparametere. Det beregnes også noen enkle biologiske parameters slik som næringssalter og alger. Disse beregninger dekker norske farvann med tildels høy horisontaloppløsning, mens Arktis og de nordiske hav dekkes med grovere oppløsning. Modellene lager prognoser for 3-10 dager fram i tid, oppdatert minst daglig. Fra satelittdata lager vi kart av overflatetemperatur og sjøis-parametere (konsentrasjon, istype, iskant og isdrift). Disse oppdateres minst daglig. 

Hva er forskjellen mellom data fra observasjoner og data fra modeller?

Hovedforskjellen er at observasjoner er mer nøyaktige enn modeller, dvs. de representerer virkeligheten bedre. På den annen side er observasjoner mer begrenset i rom og tid. Observasjoner forteller kun om de parametrene som er målt, f. eks. vanntemperatur eller vannstand. De er begrenset i rom, f. eks. til ett punkt, som i tilfelle en drivende bøye, eller til et havområde, som når en satelitt passerer. Også er de begrenset i tid, f. eks. drivende bøyer sender data hver 3dje time eller satelitter som passerer noen ganger daglig. Numeriske modeller beregner havets tilstand ut fra matematiske likninger. Alle de vesentlige parameterne er med og de beregnes på et nett av punkter horisontalt og vertikalt. Hvor stort og finmasket dette nettet er begrenses kun av regnekraft. Modeller har en stor fordel: de kan gi oss prognoser noen dager inn i framtiden.

Har MET informasjon eller data for mitt område?

Vi har havdata og -informasjon for norske farvann inklusivt Nordsjøen, De nordiske Hav og Arktis.

Jeg ønsker informasjon om et havområde 15 år tilbake i tid. Har MET det?

Vi har observasjoner av sjøis fra satelitt for Arktis for perioden 1978 til i dag. Dataene kan nedlastes via ftp fra OSI SAF. Vi har også arkiverte data fra numeriske modeller som går flere år tilbake, men de er ikke tilgjengelige online; ta kontakt med helpdesk@met.no for mer informasjon.

Finnes det en fullstendig beskrivelse av havdataene som MET leverer (metadata)?

Alle dataene som er tilgjengelige online er beskrevet i Artic Data Centre katalogen.

Hvordan kan jeg laste ned data?

Vi støtter ftp, OPeNDAP og http for nedlasting. Det finnes nedlastingsknapper i Artic Data Centre katalogen.

Hvordan leser jeg netCDF-filene som jeg får?

Man trenger et program som klarer det. Se Unidata for en oversikt.

Koster det noe for dataene som jeg nedlaster?

Nei!

Kan jeg bruke dataene til hva jeg vil, f. eks. kommersielt?

Meteorologisk institutt har en åpen datapolitikk. Våre vilkår for tilgang til data

Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet