Virvler og ekstreme strømmer

Strømmene i havet varierer i tid og rom, såvel langs overflaten som i dypet.

En mekanisme som er forbundet med strøm i havet, er tidevann. Tidevannsstrømmen er sterkest om lag midt i mellom tidspunktene for høy- og lavvann.

Moskstrømmen

De av oss som har lest Jules Vernes "En verdensomseiling under havet" har også hørt om en kraftig virvelstrøm som ble kalt malstrømmen, en strøm som kunne ta med seg hele skip ned i dypet. Den samme strømmen ble enda tidligere omtalt av Edgar Allan Poe i et av hans verker.

Vernes og Poes malstrøm er faktisk hentet fra Moskstrømmen som går mellom Lofotodden og Værøy ytterst i Lofoten hvor den lille øya Mosken ligger midt i. Moskstrømmen har sin opprinnelse nettopp i tidevannet som går inn og ut over grunnområdene mellom øyene i dette området.

Når tidevannet strømmer gjennom passasjer på denne måten skapes en slags tunneleffekt som gjør strømmene ekstra sterke. På baksiden av slike passasjer blir det ofte en virvel. Det er denne virvelen bak øya Mosken som Jules Vernes refererer til; den kan bli ekstra sterk, med strømhastigheter opp til 5-6 meter per sekund (10-12 knop).

Virvler i havet

Virvler utenfor sørspissen av Norge.

Det er altså i virvler vi finner de sterkeste strømmene i havet. Virvler i havet kan også skapes på andre måter enn av tidevann.

Virvler oppstår på grunn av strømningsinstabiliteter, som er den samme måten som høy- og lavtrykk skapes i atmosfæren.

Virvlene i havet er ca. 30-100 km i diameter i utstrekning, mens trykksystemene i atmosfæren er ti ganger så store eller mer.

Virvler er blant annet vanlig i farvannene utenfor sørspissen av Norge. Disse virvlene fører fra tid til annen til kraftige strømmer som setter mot land i området vest av Lista, et område beryktet for å kunne være svært farlig for skipsfart.

Figuren til høyre viser farvannet utenfor den sørlige delen av Sør-Norge, med fargekoding utfra havets overflatetemperatur. Virvler kan ses utenfor sørspissen av Norge, for eksempel som en bølgestruktur av områdene med grønn farge inntil land i den nederste delfiguren.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet