Tsunami

En tsunami er betegnelsen på en farlig vannstandendring som inntreffer brått og uventet, og den er vanskelig å varsle.

Ordet tsunami er japansk og betyr havnebølge. Tsunamien er egentlig en lang bølge som oppstår ved at havet innenfor et relativt lite område endrer sin dybde, oftest forårsaket av undersjøiske jordskjelv. Opprinnelsen til en tsunami er med andre ord geologisk, og ikke meteorologisk.

Bølgens bevegelse mot land

Denne bølgen er så lang at den ikke kan observeres med det blotte øye så lenge den beveger seg over dyphavet. Når den nærmer seg land og får føling med at havet blir grunnere vil den reise seg som en mektig vegg og skylle inn over land.

Før den ankommer land kan den gi seg til kjenne ved at den trekker vannet vekk fra strendene og ut i havet akkurat som vanlige bølger ved en strand gjør, bare i svært mye større målestokk. Men dessverre er det ikke alltid at vi får dette forvarselet. Det er avhengig av hvor man er i forhold til de endringene som inntreffer på havbunnen og som skaper tsunamien.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet