El Niño

Historien om El Niño begynner på den andre siden av Stillehavet. I århundrer har fiskere i Sør-Amerika vært klar over Peru-kystens vanligvis kalde og fiskerike vannmasser enkelte år blir unormalt varme, og at fisket da slår feil.

I disse periodene opplever man også uvanlig store nedbørmengder og flommer i de store elvene fra Andes.

Denne unormale situasjonen har en tendens til å oppstå med 2-7 års mellomrom, og siden fenomenet oftest når sitt høydepunkt ved juletider kalte fiskerne det for "El Niño", som en hentydning til Jesusbarnet (el niño betyr "guttebarnet" på spansk).

Svært lenge ble El Niño betraktet som et lokalt værfenomen. Først i begynnelsen av dette århundret forsto forskere at det var en sammenheng mellom El Niño og uregelmessigheter i monsun-forholdene i Asia.

Starter i slutten av august

Perioden med nordøstmonsun i det vestlige Stillehavet begynner vanligvis i slutten av august, og varer utover høsten. Monsunen bringer med seg fuktig luft som gir store mengder nedbør i regntiden.

Sir Gilbert Walker, som ledet den indiske meteorologiske tjenesten, oppdaget at år med svekket monsunvind og lite regn ofte forekom samtidig med El Niño-år utenfor kysten av Peru.

Ved å studere observasjoner av lufttrykket fra Tahiti sentralt i Stillehavet og observasjoner fra Darwin i Australia på vestsiden fant han at forholdet mellom disse observasjonene også svingte i (mot-)fase med El Niño.

Forskjellen i bakketrykket fra Darwin til Tahiti har senere fått betegnelsen Southern Oscillation Index (SOI). Den vanlige situasjon er at trykket på amerikasiden av Stillehavet er høyere enn trykket på asiasiden. Men ved El Niño faller vanligvis trykket på østsiden av havet mens trykket stiger på vestsiden, slik at SOI faller. Tradisjonelt har SOI blitt benyttet for å definere når en El Niño hendelse inntreffer, men i den senere har man i noen grad gått over til andre definisjoner basert på avvik fra normal havtemperatur eller vannstandsavvik.

Betydning for været andre steder

Avvik fra normale værforhold under El Niño-episoder. Kilde: Wikimedia Commons. (Klikk på bildet for større versjon.)

Det spekuleres ofte i hvorvidt El Niño har betydning for det sesongmessige været andre steder i verden. Det er en tendens til å gi El Niño skylda for nær sagt hva som helst.

Det er korrekt at storstilte fenomener i havet og atmosfæren vil ha betydning for været og klimaet langt fra de områdene der fenomenene inntreffer.

Blant annet er det dokumentert at store deler av det sørvestlige USA som regel får nedbørrike vintre i forbindelse med El Niño, og at polarfrontens posisjon over Nord-Amerika ofte endres på en bestemt måte om vinteren etter El Niño-episoder.

Flere ting har betydning

Samtidig er det svært viktig å ha klart for seg at det skjer mye mer i havet og atmosfæren som har betydning for sesongklimaet enn El Niño. Atmosfæren og havet er et system som virker sammen på en svært kompleks måte, noe som gjør det vanskelig å avgjøre hvilken betydning fenomener som El Niño har for det klimaet vi opplever i løpet av en vinter. Uansett vil det være helt feilaktig å prøve å forklare alle lokale værsituasjoner på bakgrunn av El Niño, ikke minst på våre breddegrader. Det er for øvrig ikke påvist noen generell sammenheng mellom El Niño og været i Norge.

Sterke ødeleggelser

El Niño forårsaker ikke bare forandringer som oppleves som negative. Det beste eksempelet på dette er kanskje at hyppigheten av tropiske orkaner i Atlanterhavet som regel er lav under El Niño-episoder. Det er likevel på sin plass å minne om at en ekstrem orkan kan gjøre mer skade enn ti "normale" orkaner. I forbindelse med El Niño-episoden i 1992 forekom en svært ødeleggende tropisk orkan i Atlanterhavet: "Andrew".


El Niño og globale klimaendringer

Som tidligere omtalt finnes det beretninger om El Niño som er flere hundre år gamle. El Niño er altså et fenomen som skyldes naturlige variasjoner i hav og atmosfære, og ikke menneskeskapte (antropogene) forandringer.

Forekomster av El Niño er allikevel av interesse for forskningen på antropogene klimaendringer fordi utvekslingen av CO2 mellom luft og hav blant annet bestemmes av havtemperaturen. Målte konsentrasjoner av atmosfærens CO2 innhold vil derfor kunne gjennomgå forbigående endringer i forbindelse med langvarige El Niño-episoder.

Skremmende scenarier knyttet til globale klimaendringer er populært stoff i media. Trusselen om globale menneskeskapte klimaendringer er et alvorlig problem som verdenssamfunnet står ovenfor i dag, men man må også være klar over at det er store naturlige variasjoner i vær og klima. Generelt bør man derfor være forsiktig med å fastslå sammenhenger mellom en enkelt begivenhet og globale klimaendringer.

Gå til NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory. (Lenken åpnes i nytt vindu.)

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet