OSISAF

For Arktiske og Antarktiske havområder utarbeider met.no tre globale sjøis produkter i operasjonell modus: sjøis konsentrasjon, sjøis kant og sjøis type.

Om produktene

Produktene baserer seg på satellittdata fra passive mikrobølge satellitter og leveres daglig i en horisontal oppløsning på 10 km i en polarstereografisk projeksjon. I tillegg utarbeides et sjøis drift produkt for den nordlige halvkule. Dette har en horisontal oppløsning på 60 km og baseres på passive og aktive mikrobølge satellittdata med et tidsspenn på 2 dager.

Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF)

Produktene nevnt ovenfor er utarbeidet som del av EUMETSAT prosjektet Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) der hovedfokus er å utarbeide globale sjøis produkter basert på operasjonelle satellitter. Produktene brukes blant annet av vær og hav modeller, for miljø studier og for overvåkning av sjøis. OSI SAF prosjektet fokuserer på høy kvalitet og validerte produkter som er fritt tilgjengelig for brukerne.

Siste oppdaterte Arktis iskonsentrasjon fra OSISAF

 

Her kan du få tilgang til oppdaterte produkter:

Utviklingen av sjøis de siste 30 år

 

Havis er overvåket fra satellitt effektivt siden 1979. Basert på disse dataene kan man lage daglige analyser av isdekket for mer enn 30 år. Dette gjør havis til en svært god parameter for å se endinger i klima. Figuren over viser månedlige midler av isutbredelse for Arktis for mars (blå) og september (rød) mars 1979 - september 2016. I september er isutbredelsen i Arktis på et minimum. Som figuren viser ble det i 2012 satt en ny rekord i  minimal isutbredelse for denne perioden.

 

Figurene under viser isfrekvensen (i prosent) i Arktis over perioden 1985-2014 og er beregnet fra
det reprosesserte globale iskonsentrasjonsproduktet (OSI-409-a)1
 utarbeidet av EUMETSAT
Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF). Parameteren isfrekvens angir andelen
av dager i 30 års perioden hvor iskonsentrasjonen er mer enn 15%. I områder hvor frekvensen er
100% betyr det at det har vært registrert is alle dager med eksisterende data. Dette sammenfaller
med den blå 'Minimum isutbredelse'-konturen. I områder hvor frekvensen er mindre enn 0.1 % har
det stort sett aldri vært registrert is (sammenfaller med den røde 'Maximum isutbredelse'-
konturen). Den sorte konturen på Figur 2 angir i tillegg hvor isfrekvensen for april er lik 30%.

 

Figurene under viser isfrekvensen (i prosent) i Arktis over perioden 1985-2014 og er beregnet fra det reprosesserte globale iskonsentrasjonsproduktet (OSI-409-a)1 utarbeidet av EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF). Parameteren isfrekvens angir andelen av dager i 30 års perioden hvor iskonsentrasjonen er mer enn 15%. I områder hvor frekvensen er 100% betyr det at det har vært registrert is alle dager med eksisterende data. Dette sammenfaller med den blå 'Minimum isutbredelse'-konturen. I områder hvor frekvensen er mindre enn 0.1 % har det stort sett aldri vært registrert is (sammenfaller med den røde 'Maximum isutbredelse'-konturen). Den sorte konturen på Figur 2 angir i tillegg hvor isfrekvensen for april er lik 30%.

Bemerk at i perioden frem til sommeren 1987 er det data annen hver dag. Deretter er det data daglig. I tillegg forekommer det enkelte 'huller' i tidsserien hvor data mangler eller er av dårlig kvalitet. Ved beregning av dette isfrekvenskartet er det utelukkende brukt tilgjengelige data av iskonsentrasjon. Dvs det gjøres ingen interpolering i tid. Dette vil gi en svakere vekting i isfrekvensparameteren i perioder med mindre data. Et område omkring Nordpolen dekkes ikke av satellittdata. Siden dette er et område som i hele denne perioden har vært omsluttet fullstendig av lukket tett is, er dette 'pol-hullet' fyllt opp med tilsvarende is i analysen til iskonsentrasjonsproduktet.

 

Ved bruk av disse kartene skal det refereres til Meteorologisk Institutt og OSI SAF, f.eks. slik: "Havisfrekvens i Arktis (1985-2014), beregnet fra EUMETSAT OSI SAF's reprosesserte iskonsentrasjonsprodukt (OSI-409-a). Meteorologisk Institutt (2016)." 

Fotnote:

1) Mer informasjon om det reprosesserte iskonsentrasjonsdatasettet fra OSI SAF kan finnes på http://osisaf.met.no/p/ice/#conc-reproc.Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet