Sjøis og SST

Meteorologisk institutt har ansvar for isovervåkning og isvarsling for havet rundt Svalbard, Barentshavet og Norskekysten. Detaljerte iskart produseres hver virkedag og baserer seg på en manuell tolkning av ulike satellitt data. I vintre med havis i Skagerak og Oslofjorden lages også kart for disse områdene

Vi lager også daglig globale isanalyser basert på meteorologisk satellitter. Dette er data som er vitale for bruk i operasjonell vær og havvarsling samt klimaovervåkning.

En annen viktig parameter som overvåkes ved hjelp av satellittdata er havoverflate-temperatur eller "SST" (Sea Surface Temperatur).

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet