Norske farvann

For de farvann som vi kaller «våre farvann» bruker vi et nestet system bestående av «Nordic-4» og «NorKyst-800».

Nordic-4 

Nordic-4 er vår hovedmodell for varsling av vannstand (tidevann og stromflo), strøm og hydrografi (temperatur og saltholdighet) og dekker Norskehavet, Barentshavet og Nordsjøen med Skagerrak/Kattegat

Denne ROMS-modellversjonen har en på ca. 4 km mellom beregningspunktene (horisontal oppløsning), og har 32 terreng-følgende vertikale lag. Modellen har et assimilasjonssystem likt det som brukes i Arctic-20. Med 4 km i horisontal oppløsning danner Nordic-4 virvelstrukturer (lav- og høytrykk i havet), noe som i langt mindre grad er tilfelle i TOPAZ og Arctic-20. Virvlene utgjør en viktig mekanisme for å spre og blande vannmasser, f.eks. mellom Den norske atlanterhavsstrøm som følger kontinentalsokkelskråningen og Den norske kyststrøm oppe på sokkelen.

Direkte data tilgang fra Thredds tjener: THREDDS/Hav og sjøis

Norkyst-800 

«Norkyst-800» er vår nyeste havarslingsmodell for de kystnære farvann. Den er utviklet i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Denne ROMS-versjonen har en horisontal oppløsning på ca. 800 m og har 35 terreng-følgende vertikale lag. Med ca. fem ganger høyere horisontal oppløsningen enn Nordic-4 er Norkyst-800 i stand til å gi en ganske korrekt gjengivelse av strømmer og hydrografi i kystnære områder.

Direkte data tilgang fra Thredds tjener: THREDDS/Hav og sjøis

Varsling av overflatebølger

Varsling av overflatebølger i kystnære strøk gjøres med WAM modellen på 4 km horisontal oppløsning. For spesielle områder, f.eks. Trondheimsleia, bruker vi SWAN modellen med 500 m horisontal oppløsning.

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet