Nord-Atlanteren og Arktis

TOPAZ og MyOcean

«TOPAZ» er vår hav- og sjøismodell over Nord-Atlanteren og Arktis som går inn under EUs samarbeidsprosjekt MyOcean. TOPAZ er i hovedsak utviklet ved Mohn-Sverdrup Centeret/NERSC. Det består av havmodellen HYCOM med tilhørende sjøismodell, og et Ensemble Kalman Filter (EnKF) assimileringssystem for produksjon av 'analyser', dvs. estimater av havets tilstand basert på både modell og observasjoner. Havmodellen i TOPAZ har en horisontal gitteroppløsning mellom 11 og 16 km og har 22 hybride vertikale lag (en blanding mellom geopotensielle lag og isopyknallag). Modellsystemet produserer analyser en gang pr. uke, men lager så nye 10-dagers varsler framover hver eneste dag (med nye og mer nøyaktige atmosfærefelter).

Direkte data tilgang fra Thredds tjener: THREDDS/TOPAZ

Et døgns varsel fra Topaz:

 

Arctic-20

Et annet modelloppsett over den nordlige Nord-Atlanter (nord for ca. 50N) og Arktis heter «Arctic-20» og er basert på den koblete hav og sjøismodellene ROMS (http://www.myroms.org). Arctic-20 har en horisontal gitteroppløsning på ca. 20 km og har 20 topografi-følgende vertikallag. Modellen har for tiden et assimilasjonssystem for overflatetemperatur og iskonsentrasjon basert på optimal interpolasjon, men arbeid er igang med å implementere et mer avansert (4D-var) system.

Et døgns varsel fra Arctic 20:

Roms

WAM-modellen

Varsling av overflatebølger i Nord-Atlanteren og åpent farvann i Arktis gjøres med WAM-modellen (ca 10-50 km avstand mellom beregningspunktene).

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet