Havovervåking- og varsling

Vi driver et sett med koblede hav-sjøis og bølgemodeller, som leverer ut daglige varsler av havnivå, strøm, iskonsentrasjon (og iskant) og hydrografi (salinitet og temperatur), samt bølgehøyde og bølgeretning.

Varslingsproduktene er fritt tilgjengelige og kan finnes på (en annen link på disse sidene).

I venstremenyen er våre hav og bølgemodeller kort beskrevet. Disse kan deles inn i modeller som dekker deler av Nord-Atlanteren og hele Arktis, og modller som dekker norske kystnære farvann med høyere horisontal oppløsning.

Bildet viser en strømkantring (front) ytterst i Larviksfjorden. Skumstripen dannes der hvor det salte og tyngre Skagerrakvannet (t.h.) dykker ned under brakkvannet fra Numedalslågen (t.v.). Legg merke til at fronten er smal, bare en drøy meter bred. Foto: Jan Magnusson
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet