Aktiviteter og oppgaver

Meteorologisk institutt har ansvaret for overvåkning og varsling av hav-vær (bølger, vannstand, strøm, sjøis, havtemperatur og saltholdighet) og hav-klima. Spesielt gjelder dette ansvaret havområder som er viktig for Norge og norske brukere, eller det vi kaller våre farvann.

De viktigste kildene for informasjon er observasjoner, særlig fra satellitt, analyser av disse, og resulater fra værvarsling (atmosfæren). Verktøyet er numeriske havmodeller og analysemetoder, herunder dataassimilering. Forskningen fokuserer på fysiske prosesser i havet, og på utviklingen av det verktøyet vi bruker.

Foto: Ole Jørgen Østby, met.no

Målet er stadig å forbedre de numeriske havmodellene for varslings- og klimaformål, gjennom en økt forståelse av hvordan havet og sjøisen oppfører seg i våre farvann. I klimaforskningen arbeider vi med mål om å forbedre vår kunnskap om havets rolle for klima, og særlig prosesser som har med utveksling av energi mellom hav og atmosfære å gjøre, herunder sjøisprosesser.

 

Forskningen utføres i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet