MET info 2016

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten.


01/ 2016: 
Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2016 (pdf) 

02/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Februar og vintersesongen 2016 (pdf) 

03/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mars 2016 (pdf) 

04/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. April 2016 (pdf)

05/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mai og vårsesongen 2016 (pdf)

06/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Juni 2016 (pdf)

07/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Juli 2016 (pdf) 

08/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. August og sommersesongen 2016 (pdf) 

09/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. September og vekstsesongen 2016 (pdf)

10/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Oktober 2016 (pdf) 

11/2016: Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. November og høstsesongen 2016 (pdf)

12/2016: Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Desember 2016 (pdf)

 

14/2016 - Ekstremvêrrapport
Hending: Tor 29. - 30. januar 2016 (pdf)

15/2016: Mariken Holmeid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational, Weather Prediction Models, June to August 2015 (pdf)

16/2016: Mariken Holmeid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational, Weather Prediction Models, September to November 2015 (pdf) 

Verification of Operational
Weather Prediction Models

June to August 2015Verification of OperationalWeather Prediction ModelsJune to August 2015

17/2016
Rapport etter førjulstorm Svalbard 18.-19- desember 2015 (pdf)

18/2016: Mariken Holmeid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models December 2015 to February 2016 (pdf)

19/2016: Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models March to May 2016 (pdf)

20/2016: Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models June to August 2016 (pdf)

22/2016: Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models September to November 2016 (pdf)

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet