Publikasjoner

Meteorologisk institutt utgir to egne publikasjoner, MET report og MET info.

 

  • MET report: En serie med vitenskapelige/ tekniske resultater.  Den holder et høyt vitenskaplig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres på engelsk, med mindre det er særskilte grunner til å publisere på norsk.
  • MET info: En serie for publisering av resultater rettet mot allmennheten.

MET gir ut, i samarbeid med Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Instiutt (SMHI), en felles publikasjon; MetCoOp MEMO

MET har ansvar for publikasjonene til the European Monitoring and Evalutation Program (EMEP) for området MSC-West.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet