Informasjonsteknologi

Bruk av IT er fundamentalt for å kunne utføre værvarsling og gi klimaoversikter. I dette ligger alt fra innsamling av observasjoner, lagring og analyse av store datamengder, til grafiske presentasjoner og distribusjon av data og produkter til brukerne.

Likninger. Foto: Bård Gudim

Frie data

1. september 2007 ble alle norske meteorologiske data gratis for alle. Meteorologisk institutt har en fri og åpen datapolitikk uten strenge restriksjoner for videre bruk. Vi ønsker størst mulig bruk, spredning og videre bearbeiding av vårt materiale. Dermed mener vi også at vi utfører statsoppdraget vårt, som er å bidra til å sikre liv og verdier, best mulig.

Værportalen Yr, som er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NRK, er et godt eksempel på hva allmennheten kan få tilgang til, når alle data frigis. Dataene er også frie for kommersielle interesser, som kan benytte våre data for å lage produkter som værvarsel for videre salg.

Det er et krav fra MET at instituttet skal krediteres på en slik måte at det klart fremgår opprinnelsen til dataene som er brukt.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet