Forskning og utvikling

Forskningsvirksomheten ved Meteorologisk institutt utføres hovedsakelig innenfor meteorologi, oseanografi, sjøis, klima og luftforurensninger. Målet er å forbedre varslingen av vær, klima og miljø, og utvikle tjenester til nytte for samfunnet. Forskningen er modell- og observasjonsbasert.

Om lag 90 forskere med ulik faglig bakgrunn sørger for at både den operasjonelle vær- og havvarslingstjenesten og prognosene for luftforurensning og klimaendringer, holder høy kvalitet. Instituttet har også ansvaret for utvikling og anvendelse av modeller som brukes i beredskapen til sjøs (søk og redning, spredning av oljesøl) og i lufta (spredning av vulkansk aske og radioaktivitet).  

Om lag 90 forskere med ulik faglig bakgrunn sørger for at både den operasjonelle vær- og havvarslingstjenesten og prognosene for luftforurensning og klimaendringer, holder høy kvalitet. Instituttet har også ansvaret for utvikling og anvendelse av modeller som brukes i beredskapen til sjøs (søk og redning, spredning av oljesøl) og i lufta (spredning av vulkansk aske og radioaktivitet).  
Forskning- og utviklingsdivisjonen er i hovedsak lokalisert i Oslo. I tillegg har vi en forskergruppe på maritim varsling i Bergen og en forskergruppe på hav og is i Tromsø. 
En stor del av forskningsaktiviteten er finansiert gjennom prosjekter fra EU (Horizon2020, Copernicus) og andre internasjonale organer, og Forskningsrådet. I tillegg utfører MET forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med andre deler av statsforvaltningen og for viktige nasjonale samfunnssektorer. MET tar også noen kommersielle oppdrag som støtter opp under instituttets kjernevirksomhet. 

Forskning- og utviklingsdivisjonen er i hovedsak lokalisert i Oslo. I tillegg har vi en forskergruppe på maritim varsling i Bergen og en forskergruppe på hav og is i Tromsø. 

En stor del av forskningsaktiviteten er finansiert gjennom prosjekter fra EU (Horizon2020, Copernicus) og andre internasjonale organer, samt Forskningsrådet. I tillegg utfører MET forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med andre deler av statsforvaltningen og for viktige nasjonale samfunnssektorer. MET tar også noen kommersielle oppdrag som støtter opp under instituttets kjernevirksomhet. 

   

 

 

MET er med i CIENS som er et strategisk samarbeid mellom ulike forskningsinstutter innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. 


 

MET er deltaker i et av Forskningsrådets Sentre for fremragende forskning (SFF):
CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet