Publisert: 27.01.2016

Fase A: Lågtrykk med kraftig vind

Eit lågtrykk er tidleg på fredag venta å utvikle seg til ein orkan i havområdet rundt Færøyane. Fredag ettermiddag og kveld er lågtrykket venta å flytte seg inn mot Vestlandet og Trøndelag, tidleg laurdag også Nordland.

 

Lågtrykksbana er framleis litt usikker, og dette har påverknad på vindstyrke og område som blir råka. Frå fredag ettermiddag er det venta sørvest storm på strekninga Hordaland-Salten, med fare for orkan Stad-Rørvik, og vindkast inn over land på 35-45 m/s. Vinden er venta å minke fredag kveld/laurdag føremiddag, først på Vestlandet sør for Stad. 

Hordaland
Fredag ettermiddag er det fare for sørvest full storm på kysten av Hordaland, med vindkast på 35-40 m/s inn over land. 
Sogn og Fjordane
Fredag ettermiddag og kveld er det fare for sørvest sterk storm på kysten av Sogn og Fjordane, med vindkast på 35-45 m/s inn over land. På kysten i nord er det fare for orkan. 
Møre og Romsdal og Trøndelag
Frå seint fredag ettermiddag til laurdag morgon er det venta sørvest sterk storm på kysten, kan hende orkan, og fare for vindkast på 35-45 m/s inn over land. 
Helgeland, Saltfjellet og Salten
Fra natt til lørdag kan hende sørvestlig sterk storm på kysten, og fare for vindkast på 35-45 m/s. 60-80mm nedbør på 24 timer i kombinasjon med sterk vind og temperaturer rundt null grader kan medføre lokal ising på utsatte installasjoner.

Hordaland

Fredag ettermiddag er det fare for sørvest full storm på kysten av Hordaland, med vindkast på 35-40 m/s inn over land. 

Sogn og Fjordane

Fredag ettermiddag og kveld er det fare for sørvest sterk storm på kysten av Sogn og Fjordane, med vindkast på 35-45 m/s inn over land. På kysten i nord er det fare for orkan. 

Møre og Romsdal og Trøndelag

Frå seint fredag ettermiddag til laurdag morgon er det venta sørvest sterk storm på kysten, kan hende orkan, og fare for vindkast på 35-45 m/s inn over land. 

Helgeland, Saltfjellet og Salten

Frå natt til lørdag kan hende sørvestlig sterk storm på kysten, og fare for vindkast på 35-45 m/s. 60-80mm nedbør på 24 timer i kombinasjon med sterk vind og temperaturer rundt null grader kan medføre lokal ising på utsatte installasjoner.

Kan utvikle seg til ekstremvær

NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning. Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt utekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet