Publisert: 09.09.2011

En værportal for proffene

En ny portal med meteorologisk informasjon skal se dagens lys. Nå står de store, profesjonelle brukerne og venter på at statsmeteorolog Kristine Gjesdal og Meteorologisk instiutt skal åpne døra og la dem hente ut viktig informasjon.

Kristine Gjesdal. Foto: Torill Nøst

Kristine Gjesdal har flyttet ut av værsalen hvor værvarslingsmeteorologene jobber og inn i prosjektrommet. Hun skal være primus motor og jordmor for fetteren til yr.no, en ny værportal som retter seg mot store brukere med spesielle behov. Det er et stykkke igjen før prosjektet er i mål:

- Etter et grundig forprosjekt har ledelsen nå gitt marsjordre, og jeg er i ferd med å etablere et team som skal bygge opp tjenesten. Ca femten medarbeidere vil være tilknyttet prosjektet.

En til?

yr.no gir værvarsler for 870 000 steder bare i Norge, og har en formidabel oppslutning i befolkningen. Nærmere fire millioner unike brukere i uka er et tydelig tegn på at nettstedet fyller viktige behov. Så hva i alle dager skal vi med en værportal til?

- yr.no er en tjeneste som retter seg mot mannen i gata. Tjenesten har detaljerte værvarsler som dekker alle de vanlige behovene. Mange instanser trenger imidlertid mer spesialiserte varsler. Jernbaneverket og veimyndighetene har for eksempel spesielle behov med hensyn til sannsynlighet for skred og flom. Redningssentralene, forsvaret og Avinor er andre viktige samfunnsaktører som vil kunne hente skreddersydde prognoser på halo.met.no.

Vind

- Jeg skal være mer konkret. Kristine tenker seg om et øyeblikk;

- yr.no gir vind i 10 m høyde. Planlegging av helikopterfrakt til oljeinstallasjoner krever andre referansenivåer, for eksempel helikopterdekkhøyde. Vindkraftselskaper kan være interessert i vind i 90 meters høyde for å beregne energiproduksjon.

På havet

- Ved oljeutslipp, når fraktskip mister containere på havet eller folk faller over bord, kan brukerne via halo starte opp modeller som beregner driften. Dette begrenser søket og gjør at sjansen for gjenfinning øker betraktelig. Driftmodellene tilpasses ulike behov, enten det er politiet og Tollvesenet som leter etter pakker med stoff som er lempet på havet eller det er Redningssentralen som skal rykke ut til et fartøy i havsnød.

Bedre byluft

Særlig om vinteren er de meteorologiske forholdene slik at konsentrasjonen av farlige partikler i lufta kan bli foruroligende høy:

- halo vil gi daglige prognoser for luftforurensing i norske byer, slik at de kommunale myndighetene får muligheter til å være i forkant og iverksette tiltak for å begrense forurensingen lokalt.

Dialog

- Dine kollegaer trekker frem ditt brede engasjement for både fag og folk og at du har en egen evne til å gi gode tilbakemeldinger. Dessuten sies det at latteren sitter løst. Hvilke egenskaper tror du selv du får mest bruk for som prosjektleder for halo.met.no?

- Jeg er velsignet med et talent for å ta avgjørelser og se helheten. Du vet, vi meteorologer er drillet i å ta beslutninger, og det har jeg stor nytte av i jobben som prosjektleder for halo.met.no, konstaterer hun, før hun legger til:

- Det betyr mye at gruppen som skal utvikle tjenesten fungerer sammen. Dialog er vårt viktigste verktøy, og halo skal utvikles i tett samarbeid med brukerne. yr.no har satt en ny standard for hva vi kan presentere. Da jeg begynte på Meteorologisk institutt for et par tiår siden, var vi en etat som i stor grad bestemte hva andre trengte. Nå spør vi brukerne hva de vil ha og legger oss i selen for å levere i henhold til behovene.

Fokus på brukeren

Kristine har lang fartstid innenfor maritim værvarsling. Utstrakt samarbeid med offshoreindustrien har bidratt til en genuin erkjennelse av hvor viktig det er å være serviceinnstilt og kundeorientert.

- Brukerfokus og god kommunikasjon er rett og slett en forutsetning for å lykkes med å lage et tidsriktig og moderne system hvor brukerne får egne profiler med varslingsprodukter de kan forsyne seg fra. Når NVE trenger data om akkumulert snømengde for å vurdere fremtidig risiko for flom, bruker Statkraft dataene til å beregne energipotensialet. Sømløse overganger er viktig for å levere varslingsprodukter av høy kvalitet.

Hvem betaler?

Meteorologisk institutt har en gratis data policy som innebærer at alle rådata kan benyttes kostnadsfritt. Men hvem betaler kostnadene knyttet til utvikling av de skreddersydde produktene?

- Det varierer. Vi har ulike avtaler om leveranse. Noe finansieres av brukerne, noe av forskningsmidler. Dette handler i stor grad om nybrottsarbeid og vi trekker veksler på  kommersielle oppdrag som bidrar til å øke vår kompetanse. Samarbeid er sentralt, både når det gjelder utvikling og finansiering.

halo.met.no skal erstatte to nåværende portaler: Kilden utfases høsten 2012 og Værbutikken et halvt års tid senere.

Det er dermed god tid til å påvirke prosjektet, og aktuelle brukere må gjerne ta kontakt med Kristine Gjesdal på e-post:

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet