Kart med nedbørnormal for Norge

Gjelder for normalperioden 1961-1990.

Bakgrunndata for kartet tilpasset ArcGIS
 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet