Nedlastingstjenester og frie data

Her har vi samlet våre portaler og datasett som du kan hente data fra.

Yr

I samarbeid med NRK har vi utviklet ferdige løsninger for å hente data og produkter:

  • yr.no (dataene krediteres i henhold til anvisning på yr.no)

Norsk klimaservicesenter

I samarbeid med NVE og UniResearch har MET utviklet en nettportal for klimadata og produkter: 

Nedlastingstjenester

Store deler av METs datagrunnlag og produkter er tilgjengelig via selvbetjente nedlastingstjenester.

Tilgjengelige datasett

Fri kildekode

  • Diana: Meteorologens hovedarbeidsverktøy. Tilgjengelig som åpen kildekode under Gnu General Public License (GPL).
  • Kvalobs (KVOSS) - Software for the Quality Control of Geophysical Data: Kvalitetskontroll av observasjoner. Videreutvikles i samarbeid med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
  • The Unified EMEP model: Beregner transport av luftforurensning. Viktig for forskningssamarbeidet EMEP.
  • WDB (Weather and Water Database): En database for lagring og uthenting av et bredt spekter av meteorologiske og hydrologiske data. Benytter PostgreSQL og PostGIS som kjerne i løsningen. Utviklingen av WDB skjer i samarbeid med SMHI.
  • Fimex: Programvare for konvertering av modelldata mellom filformater. Kan også plukke ut data for et begrenset område, velge modellparametere som skal med og transformere mellom ulike kartprojeksjoner.
  • Metamod 2.x: Løsning for lagring og uthenting av vitenskapelige datasett. Webbasert grensesnitt for søk i metadata og uthenting av ønskede deler av tilgjengelige datasett.
  • Norcom - Meldings-switch for behandling av WMO-meldinger (World Meteorological Organisation) i sanntid. Robust løsning utviklet i Perl.

Andre produkter

Spesialtilpassede leveranser av data og produkter, produsert av andre leverandører

Meteorologisk institutt samarbeider med andre meteorologisk institutt i Europa, og har rett til å lisensiere all data som står i ECOMET-katalogen til tredjepart her i Norge. Våre kommersielle aktiviteter er i denne sammenheng likestilt med tredjepart.

Ved levering av denne type data settes det opp en spesialtilpasset leveranse av egne og andres data og produkter som leveres over ftp. Denne tjenesten må en betale for. Data og produkter som ikke er produsert hos oss kan i tillegg ha en egen datakostnad.
Se www.ecomet.eu.

Data fra The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), som blant annet produserer måneds- og sesongvarsel, kan formidles gjennom Meteorologisk institutt.
Se oversikt hva som tilbys i katalogen til ECMWF
Prisoverslag gjøres av met.no basert på produktene en ønsker. Selve distribusjonen kan håndteres av oss eller settes opp direkte fra ECMWF. I begge tilfeller tilkommer håndteringskostnad.

Satellittdata (AVHRR) fra the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) formidles også gjennom met.no.
Se EUMETSATs sider for nærmere beskrivelse av hva som er tilgjengelig.

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet