Kart med temperaturnormal for Norge

Gjelder for normalperioden 1961-1990.

Bakgrunnsdata for kartet tilpasset ArcGIS 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet