Publisert: 22.09.2008

Ekstremværuka 2008 er i gang

Denne uka er det klart for Ekstremværuke på yr.no og NRK radio og TV. Også her på met.no kan du lære mer om ekstremvær som har vært og som kan komme. Hva er et ekstremvær og hvorfor får de navn?

Ekstremværuke i alle kanaler

Ekstremværuka 2008.
Hele uke 39 er det Ekstremværuke på yr.no og NRK radio og TV, samt her på met.no. Tusenvis av skoleelever og andre nysgjerrige sjekker været der de bor. Hvor blåser det mest? Hvem får det våtest?

Hva er en ekstremvær?

En ekstrem værhendelse er nå vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vannstand så høy eller snøskredfaren så stor at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. Været berører et stort område; for eksempel et fylke.  

Varsling av ekstremvær satt i system 

Nyttårsaften 1991 varslet Meteorologisk institutt vind av orkans styrke i Møre og Romsdal neste dag. Få registrerte dette værvarselet. Da så uværet slo til, ble ødeleggelsene store. Både allmennheten og myndighetene var uforberedt til tross for at et riktig værvarsel var sendt ut. Utrolig nok gikk ingen menneskeliv tapt.

Denne hendelsen viste at gode værvarsler formidlet gjennom allmennkringkasting (radio og TV) ikke alltid er tilstrekkelig til å få samfunnet til å reagere når farlig vær er i vente. I etterkant av nyttårsorkanen 1. januar 1992 ble det derfor utarbeidet en varslingsplan for ekstreme værhendelser. Planen ble tatt i bruk i 1994 og har siden vist seg å være et godt hjelpemiddel for myndighetene når det gjelder å begrense materielle skader og redde liv.

Uvær ved Feistein fyr mars 2007. Foto: Einar Egeland.

 

Gutte- og jentenavn annenhver gang

Hensikten med navnsettingen er å lette kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorolog, slik at ikke misforståelser oppstår. Det skal alltid være klart og tydelig hvilken hendelse vi snakker om.

Det er Meteorologisk institutts oppgave å navnsette de ekstreme værhendelsene i Norge. Navnsettingen foregår etter anvisninger fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og går tilbake til 1995.

Dette er de fem siste ekstremværhendelsene: 

  • 31.01.08: 'Tuva': Full storm 25 m/s, på kyststrekningen fra Farsund til svenskegrensa.
  • 25.01.08: 'Sondre': Svært høy vannstand på strekningen Sognefjorden - Kristiansund, sammen med vestlig full storm.
  • 19.12.07: 'Rita': Vestlig full til sterk storm over Nord-Troms, Øst-Finnmark samt kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.
  • 13.01.07: 'Per': Kortvarig vest senere nordvest sterk storm i kystområdene av Rogaland, Hordaland og Sogn.
  • 04.12.06: 'Oda': Høy vannstand på strekningen Stavanger-Stad

Også stormene i Atlanterhavsregionen får navn. I 1953 begynte det National Hurricane Center i USA å navngi disse. Oppgaven er nå overtatt av Verdens Meteorologiorganisasjon. De tre siste navnene som er brukt i 2008 er: 


Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet