Publisert: 08.09.2008

"Hanna" hitover

Den tidligere tropiske syklonen Hanna er på veg mot våre breddegrader. Etter å ha beveget seg langsmed østkysten av USA er den nå i ferd med å forlate kystområdene for så å drive ut i Atlanterhavet.

Det er de fremherskende vestavindene nord i Atlanteren som vil føre restene av Hanna i retning Skottland
og Island. Midt på dagen torsdag vil restene ligge nordvest av Skottland. Den tidligere tropiske orkanen  har da slått seg sammen med et av de mer vanlige lavtrykkene i polarfrontsonen.

Kartet viser banen slik den er beregnet av National Hurricane Center i Miami. (Klikkpå kartet for å gjøre det større.)

Det var først og fremst nedbøren som førte til skader under Hannas ferd i Karibien, selve mindstyrken har ikke vært ekstremt stor.

 

 

 

Dette kartet er en prognose som er videre bearbeidet av meteorologene på det euorpeiske regnesenteret, ECMWF. (Klikk på kartet for å gjøre det større.)

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet