Publisert: 01.09.2008

Orkansesongen i gang

Tropiske sykloner utvikles over havområder nær ekvator på sommeren og sensommeren. Rundt nyttår er det den sørlige halvkulen som rammes, mens vår halvkule har sin sesong på sensommeren og høsten.

Energien i de tropiske syklonene kommer hovedsakelig fra frigjøring av enorme varmemengder fra kondensasjon av vanndamp. Dannelsen skjer over åpen sjø, og sjøtemperaturen må være over 26,5 grader. I tillegg må en rekke andre betingelser være oppfylt for at en syklon skal oppstå. 

Les mer om tropiske sykloner i Metlex

Vindskala

Saffir-Simpson skalaen brukes til å klassifisere tropiske sykloner og orkaner. Inndelingen er basert på vindhastigheten omkring stormsenteret. Vindhastigheten er midlet over 1 minutt.

Saffir-Simpsonskalaen finner du her

Vind måles i ulike hastigheter; m/s, m/ph eller km/t.

Her finner du en vindkalkulator

Gustav og Hanna 

Aktuelle uvær nå er den tropiske orkanen Gustav, og den tropiske stormen Hanna. USA lager nye navnelister for sine uvær hvert år, og dermed vet vi at Gustav er sesongens 7. storm. Standarden for navnsetting som er utarbeidet av Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) følges - hvilket innebærer at uværene får mannsnavn og kvinnenavn annenhver gang. Dermed etterfølges "Gustav" av "Hanna". Uværene overvåkes av WMO's Severe Weather Information Centre.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet