Én vinter er ikke nok

Optimistiske sjeler hevder at den globale oppvarmingen er i ferd med å dabbe av. Har vi sett toppen på en oppvarmingstrend?


 Av Rasmus Benestad, klimaforsker Meteorologisk institutt
 
Er vi på vei mot mer normale tilstander? De ferskeste forskningsresultatene på området vil skuffe dem som tror. Temperaturen på jorda stiger. Men optimistene har helt rett i at vi er inne i en kjøligere periode akkurat nå.

Optimisme 

Klimaforsker Rasmus Benestad

Hva er grunnen til optimismen som brer seg i enkelte miljøer? Svaret er naturlige svingninger. Vi har tre slike, som særlig virker inn på den globale temperaturen over kortere tid: Solaktivitet, vulkanutbrudd og fenomenet El Niño. Samlet og hver for seg bidrar disse tre elementene med jevne mellomrom til kaldere vintre, kjølige somrer – og en tro på at NÅ løser klimakrisen seg (av seg selv).

Når våren snør ned

Vi tenker definitivt ikke slik om våren, som kan oppvise likende tendenser: Endelig kommer varmen. Vi tar vinterdekkene av bilen, bærer boblejakkene på loftet og planter vårblomster i krukken på trappa. Når vi våkner neste morgen har det snødd. Da er ikke reaksjonen ”Nei, dærsken, der ble det vinter igjen! Jaja, det er bare å hente ned boblejakka”. All erfaring tilsier at våren er ikke avlyst på grunn av et forbigående fenomen.

Forskningen viser...

I desember 2011 presenterte Foster og Rahmstorf en analyse (Global temperature evolution 1979–2010) som tok for seg alle tilgjengelige historiske temperaturserier, både fra tusenvis av landbaserte målestasjoner verden over og fra satellittmålinger. Til forskjell fra tidligere statusoppdateringer av global temperatur (HadCRUT3; Brohan et al 2006) omfattet Foster og Rahmstorf sin analyse en bedre datadekning fra Arktis. 
 
Arktiske data er viktige i analyser av global temperatur, men de er dessverre også sjeldne. Til nå har vi hatt data fra Svalbard, samt noen målerekker fra kanadiske stasjoner i Arktis. Siden 2006 har imidlertid også russerne valgt å dele data fra sine målestasjoner med resten av verden. At is smelter og avdekker havområder under (som nødvendigvis må være varmere enn den isen som lå der før) ble derfor en ny faktor i regnestykket.
 
 Studien fra 2006 viste at den globale temperaturen var stigende, men kunne gi grunn til å anta at den ikke lenger stiger så raskt. Studien fra 2011 hadde flere data fra flere stasjoner verden over, OG den holdt de naturlige svingningene unna i analysen. 

...at temperaturen stiger

På denne bakgrunnen påviser Foster og Rahmstorf at den globale temperaturen fortsatt stiger. Deres konklusjon støttes dessuten av helt nye beregninger av den globale middeltemperaturen (CRUTEM4), som akkurat nå er i trykken i Journal of Geophysical Research, som også fanger opp flere målestasjoner fra Arktis enn tidligere. Også disse nye beregningene viser tydelig at temperaturen ikke har flatet ut.
 
 Den globale temperaturen er med andre ord fortsatt på vei oppover. Ja, den er hemmet av de naturlige svingningene, som de tre siste årene for eksempel har gitt oss vinter i Norge. Nei, de naturlige svingningene avlyser ikke den globale oppvarmingen – like lite som det siste snøfallet i april avlyser våren.


Kronikken stod på tyrykk
i VG den 6. februar 2012 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet