MET info 2015

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten

01/ 2015 - Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2015 

02/ 2015 - Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga Therese Tilley Tajet
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Februar og vintersesongen 2015 

14/ 2015 - Ekstremværrapport
Hendelse: Nina 10. januar 2015

15/ 2015 - Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen
Været til sjøs. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester.

17/ 2015 - Ekstremværrapport
Hendelse: Ole, 7. februar 2015

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering