MET info 2015

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten

01/ 2015 - Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2015 

02/ 2015 - Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga Therese Tilley Tajet
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Februar og vintersesongen 2015 

03/ 2015 - Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. Mars 2015 

04/ 2015 - Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge, Klimatologisk månedsoversikt. April 2015  

14/ 2015 - Ekstremværrapport
Hendelse: Nina 10. januar 2015

15/ 2015 - Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen
Været til sjøs. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester.

16/2015 - Matilda Hallerstig
Kraftige vindkast i Ofoten og Sør-Troms Rapport etter uvær i Ofoten og Sør-Troms 29-01-2015  

17/ 2015 - Ekstremværrapport
Hendelse: Ole, 7. februar 2015

18/2015 - Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl and Mariken Homleid with contributions from: Anne-Mette Olsen, Mette S.Skjerdal, Vibeke Wauters Thyness, and Magnus Ovhed 
Verification of Experimental and Operational Weather Prediction Models December 2014 to February 2015  

20/2015 - Rapport etter økt overvåkning av pinsenedbør
Nedbør mellom Lyngsalpan og Tanafjorden pinsen 2015 

21/2015 - Birgitte Rugaard Furevik og Karen Helén Doublet
Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch 

22/2015 - Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl and Mariken Homleid With contributions from: Anne-Mette Olsen, Vibeke Wauters Thyness, and Magnus Ovhed
Verification of Experimental and Operational Weather Prediction Models March to May 2015 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering