Vigra

Projeksjoner for temperatur og nedbørnormaler på Vigra.

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Vigra. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å ha stabil vintertemperatur rundt 2°C i de kaldeste måneden legger temperaturen seg nærmere 4 °C. (Klikk på figuren for større versjon.)

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Vigra. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående noe mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser høst. (Klikk på figuren for større versjon.)

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet