Trondheim

Projeksjoner av utemperatur og nedbørnormaler for Trondheim.

 

Sammenlikning av fremskrivinger og normaler for temperatur på Tyholt i Trondheim

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Trondheim - Tyholt. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være en stabil vintertemperatur på ned mot -5 °C i de kaldeste måneden legger temperaturen seg nær 0 °C

 

Sammenlikning av normaler (grønn søyle) for nedbør på Tyholt i Trondheim. Fremskrivingene er representert ved et gjennomsnitt med rød søyle, og de individuelle fremskrivingene har en strek for å markere nivået. Tegnforklaringen for strekene er rød strek for Max Planch Institute bassert på B2, blå for Hadley bassert på B2, og lyseblå for Hadley bassert på A2.

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Trondheim - Tyholt. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på høst og vinter.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet