Tromsø

Projeksjoner for temperatur og nedbørnormaler for Tromsø

 

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Tromsø. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være en stabil vintertemperatur på ned mot -5 °C i de kaldeste måneden legger temperaturen seg nær 0 °C

 

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Tromsø. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på høsten.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet