Oslo

Forskernes beregninger av temperatur- og nedbørnormal for år 2071 - 2100 for Oslo - Blindern.

 

Sammenlikning av projeksjoner og normalen for temperatur på målestasjon Oslo - Blinden

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Oslo - Blindern. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være en stabil vintertemperatur på ned mot -5 °C i de kaldeste måneden legger temperaturen seg nær 0 °C

 

Sammenlikning av normaler (grønn søyle) for nedbør på målestasjon Oslo - Blindern. Projeksjonene er representert ved et gjennomsnitt med rød søyle, og de individuelle fremskrivingene har en strek for å markere nivået. Tegnforklaringen for strekene er rød strek for Max Planch Institute bassert på B2, blå for Hadley bassert på B2, og lyseblå for Hadley bassert på A2.

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Oslo - Blindern. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på høst og vinter. Unntaket fra økning i nedbør er at det ser ut til å bli noe tørrere om sommeren.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering