OBS-varsel

Onsdag lokalt mykje nedbør i Hordaland

Hordaland

I dag, onsdag, lokalt mykje nedbør. I ettermiddag og kveld kan det lokalt koma 40-60 mm i løpet 6 timar. Fare for lokale oversvømmelser, små jordskred og/eller flomskred der byene treff. Følg verradar og oppdatert informasjon på varsom.no.

Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet