OBS-varsel

Onsdag lokalt store nedbørsmengder i Troms.

Troms

Onsdag ettermiddag ventes lokalt store nedbørsmengder på grunn av kraftige byger. Det kan lokalt komme 20-40 mm, med 15-30 mm på bare 3 timer. De kraftigste bygene er forventet aust og sør for Lyngsalpan. Fare for lokale oversvømmelser, små jordskred og/eller flomskred der bygene treffer. Følg værradar og oppdatert informasjon på yr.no og varsom.no. Utarbeidet i samarbeid med NVE.

Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet