Norske ekstremvær får navn

Meteorologisk institutt gir navn til de ekstreme værhendelsene i Norge.

Lista over navn som skal benyttes settes opp på forhånd, og vakthavende meteorolog som utsteder ekstremværvarselet bruker neste navn på lista. 

Navnsettingen foregår etter anvisninger fra Verdens meteorologiorganisasjon (annen hvert kvinne- og mannsnavn, alfabetisk rekkefølge etc.)  

Ekstremvær-lista 

08.12.1994: (navnløs): Lindesnes-Fedje: Full og til dels sterk storm.

08.12.1994: (navnløs): Lindesnes-Karmøy: Høy vannstand.

19.01.1995: (navnløs): Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Opp i sterk storm.

30.01.1995: Hordaland. Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full og til dels sterk storm.

31.01.1995: (navnløs): Trøndelag til Narvik: Høy vannstand

27.05.1995: (navnløs): Telemark og Østlandet: Store nedbørmengder.

31.05.1995: (navnløs): Telemark og Østlandet: Store nedbørmengder.

07.06.1995: (navnløs): Østlandet: Store nedbørmengder.

12.10.1995: Agnar: Nordmøre, Trøndelag: Sterk storm.

11.11.1995: Bera: Troms og Vest-Finnmark: Full storm. Fare for snøskred og vanskelige kjøreforhold.

31.01.1996: Dag: (Øst)-Finnmark: Sterk storm i kyst- og fjordstrøk.

28.02.1996: Erika: Trøndelag: Full storm, kortvarig sterk storm.

12.10.1996: Frode: Nordland, Troms og Vest-Finnmark: Full eller sterk storm.

28.10.1996: Gerd: Lindesnes til Oslofjorden med landområder: Opp til storm med kast. 

14.01.1997: Hauk: Spitsbergen: Til dels sterk storm.

31.01.1997: Idun: Nordland, Troms og Finnmark: Full storm for Nordland og Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark.

06.02.1997: Joar: Vestfjorden, Ofoten: Høy vannstand.

07.02.1997: Joar: Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag: W sterk storm, høy vannstand.

17.02.1997: Kari: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full storm og til dels sterk storm.

16.11.1997: Leif: Spitsbergen: Til dels sterk storm.

09.11.1998: Mari: Indre Sør-Trøndelag: Full storm.

26.11.1999: Njål: Støtt til Narvik: Høy vannstand.

28.11.1999: Olrun: Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full storm eller sterk storm.

24.12.1999: Peter: Agder, Telemark, Vestfold, Østfold: Liten eller full storm.

28.01.2000: Reidun: Lindesnes - Svenskegrensa: Høy vannstand.

27.03.2000: Sølve: Øst-Finnmark: Full storm.

28.10.2000: Tora: Agder-fylkene: Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.

15.01.2001: Ulf: Troms og Finnmark: Full storm.

15.12.2001: Valdis: Finnmark: Sterk storm.

17.12.2002: Yrjan: Vesterålen, Troms, Finnmark: Full eller sterk storm.

14.01.2003: Agda: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag sør for Trondheimsfjorden: Full eller sterk storm. 

28.10.2003: Bengt: Tromsø til Vardø: Høy vannstand.

03.12.2003: Clara: Salten til Vest-Finnmark: Full storm.

06.12.2003: Dyre: Møre og Romsdal, Trøndelag: Full storm.

10.12.2003: Edda: Nord-Helgeland til Sør-Troms: Full storm. Sterk storm i Lofoten.

21.12.2004: Finn: Nord-Møre til Vesterålen: Full storm, senere sterk storm.

08.01.2005: Gudrun: Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder - Svenskegrensa: Liten til full storm. Egersund-Svenskegrensa: Høy vannstand.

10.01.2005: Hårek: Nord-Trøndelag til Lofoten: Full - kortvarig sterk storm. Høy vannstand.

11.01.2005: Inga: Egersund til Kristiansund: Stormflo (høy vannstand). Liten til sterk storm.

August 2005: Varsel om ekstremvær, 'Jostein', trekkes tilbake. Uværet avtar i styrke, og kvalifiserer ikke til betegnelsen ekstremvær.

14.09.2005: Kristin: Ekstrem nedbør i Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane.

14.11.2005: Loke: Ekstrem nedbør lokalt, i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

11.12.05: Mona: Sørvestlig full storm og store nedbørmengder over Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten.

18.01.2006: Narve: Søraustlig sterk eller full storm på strekningen Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

04.12.2006: Oda: Høy vannstand på strekningen Stavanger-Stad

13.01.2007: Per: Kortvarig vest senere nordvest sterk storm i kystområdene av Rogaland, Hordaland og Sogn. 

19.12.2007: Rita: Vestlig full til sterk storm over Nord-Troms, Øst-Finnmark samt kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

25.01.2008: Sondre: Svært høy vannstand på strekningen Sognefjorden - Kristiansund, sammen med vestlig full storm.

31.01.2008: Tuva: Full storm 25 m/s, på kyststrekningen fra Farsund til svenskegrensa.

25.10.2008: Ulrik: Kortvarig vestlig sterk storm 30 m/s utsatte steder, i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.  Kortvarig sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten og i fjellet på Saltfjellet og Helgeland.

20.11.2008: Vera: Kortvarig sterk storm 30 m/s på kysten nord for Trondheimsfjorden.

31.12.2008: Yngve: Kortvarig nordvestlig sterk storm 30 m/s, for området Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten.  

26.01.2010: Ask: Sørvestlig full storm 25 m/s, kortvarig sterk storm 30 m/s utsatte steder i Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Sørvestlig full storm 25 m/s, sterk storm 30 m/s utsatte steder i kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark.

25.11.2011: Berit: Ekstremt høy vannstand langs kysten fra og med Møre og Romsdal til og med Sør-Troms, estimert opp til 110 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Vannstand estimert opp til 90 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen i Troms og Finnmark.

25.12.2011: Cato: Ekstremt høyt vannstand ved flo midt på dagen. Vannstanden estimert til 60-85 cm over vannstanden i tidevannstabellen i nordlige Nordland, Troms og vestlige Vest-Finnmark.  

25.12.2011: Dagmar: Sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten med kraftigere vindkast i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal samt Trøndelag. Finnmark: Ekstremt høy vannstand estimert til 50 - 80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

03.01.2012: Emil: Gjaldt hovedsaklig Vest-Agder. Full storm ble registrert ved flere målestasjoner. Eigerøya hadde sterkeste middelvind foran lavtrykket, fra sørøst med 28,2 m/s, og sitt sterkeste vindkast bak lavtrykket, fra nordvest med 35,5 m/s. Målestasjonene Kjevik Lufthavn og Eik-Hove hadde vindkast på rundt 25 m/s.

06.08.2012: Frida: Ekstremvarselet gikk ut for Agder-fylkene med varsel om store nedbørmengder i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger. Etter gjeldende kriterier for ekstremvær kvalifiserer ikke Frida som ekstremvær i Agder-fylkene. Nedbørmengdene som ble registrert er store, men på ingen måte ekstreme. Derimot kom det ekstreme mengder nedbør i Vestfold og Nedre Buskerud, hvor kraftige byger og store nedbørmengder førte til oversvømmelser og jordras som gjorde skade på hus, veier og jernbane.

21.06.2013: Geir: Gjaldt for Agder, Telemark, Buskerud og Oppland.  Lokalt ekstremt mye nedbør (50 - 90 mm) i løpet av fredag kveld og natt til lørdag.

16.-17.11.2013: Hilde: Gjaldt for Sør- og Nord-Trøndelag samt Helgeland. Sørvest full og kan hende sterk storm, som etterhvert dreier vestlig. Lokale vindkast på 35-45 m/s innover land lørdag kveld og første del av natt til søndag. Lørdag kveld er det også ventet høye bølger inn mot kysten. Signifikant bølgehøyde kan bli 13-15 m.

12.12.2013: Ivar: Gjaldt for Møre og Romsdal og Trøndelag. Torsdag ettermiddag og kveld kortvarig vest og nordvest sterk storm 30 m/s eller orkan 33, med vindkast 40-45 m/s inn over land.

08.03.2014: Jorun: Vestlig full til sterk storm over store deler av Finnmark, med vindkast på 35-40 m/s. 

12. - 14.03.2014: Kyrre: Trøndelag og Helgeland og Saltfjellet: Ekstreme nedbørmengder, mest sannsynlig nord for Trondheimsfjorden, og på Sør-Helgeland. Lokalt ventes mengder på 60 til 100 mm på 24 timer både for onsdag og torsdag. 

09. - 10.08.2014: Lena: Hordaland, Sogn og Fjordane: Et uvanlig kraftig lavtrykk for årstiden. Lokale vindkast på 25-35 m/s. I løpet av natten dreier vinden til sørlig full og kan hende sterk storm 30 m/s i Hordaland og i Sogn og Fjordane, vindkastene kan fortsatt være 35 m/s.

30. - 31.12.2014: Mons: Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten: Tirsdag og onsdag ventes lokalt mye nedbør, med 40-90 mm på 24 timer på tirsdag, og opp mot 100 mm på 24 timer på onsdag. Mildvær og mye nedbør i form av regn vil føre til raskt stigende vannføring, som kan medføre omfattende oversvømmelser på utsatte steder.

10.01.2015: Nina:
Kysten av Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Fra lørdag ettermiddag sørvest full storm 25 på kysten, dreiende vestlig med sterk
storm 30 utsatte steder – til dels orkan 33 på kysten av Hordaland. Vindkast 35-45 m/s. Høye bølger inn mot kysten, signifikant bølgehøyde 10-14m.
For Sogn og Fjordane vest til nordvest full storm og kan hende sterk storm 30 med vindkast 30-40 m/s i Sogn og ytre del av Sunnfjord.
Indre Vest-Agder, Aust Agder , Telemark, Buskerud, Vestfold: Fra lørdag ettermiddag vestlig full storm 25 i fjellet. Vindkast på 30 m/s i lavlandet.
Østfold: Fra lørdag kveld vestlig full storm 25 og kraftige vindkast opp mot 30 m/s. Fra lørdag kveld høy vannstand 80 - 130 cm over høyden oppgitt i tidetab. Høye bølger på 3-6 m.

08.02.2015: Ole: Gjaldt for Trøndelag, Nordlang og Troms. Vestlig og nordvestlig sterk storm opp til 30 m/s, med mulighet for orkan (33 m/s) utsatte steder i Salten, Lofoten, Vesterålen og Troms.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering