Været i Norge - mars 2012

Månedstemperaturen for Norge i mars var 4,3 °C over normalen og er med dette den varmeste mars som er registrert for landet som helhet i serien som går tilbake til 1900. Marstemperaturen var 5-7 °C over normalen for store deler av Østlandet og Sørlandet mens den for det meste av landet forøvrig var 3-5 °C over. Månedsnedbøren for Norge var 155 % av normalen. Den var betydelig under normalen på det meste av Østlandet og Sørlandet mens deler av Trøndelag, Nordland og Troms har fått 250-400 % av normalen.

Vi oppfordrer til å laste ned pdf-fila for  mars 2012    (cirka 5,1 MB). I den foreløpige versjonen finner du fulltekst av oversikten i tillegg til kart, grafer og tabeller. Les mer om de to versjonene av Været i Norge.

Vår stemning ved Oslofjorden 11. mars. Foto:met.no

 

Lufttemperatur  

Månedstemperaturen for Norge i mars var 4,3 °C over normalen. Dette er den varmeste mars som er registrert, Norge sett under ett. Tidligere rekord er fra 2007 med 4.1 °C For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til 1900. Månedstemperaturen var over normalen i hele landet. For store deler av Østlandet og Sørlandet var den 5-7 °C over normalen, mens den for det meste av landet for øvrig var 3-5 °C over, unntaket er deler av Nordland, Troms og Finnmark hvor den var 2-3 °C over. For både Østlandet, Agder, Vestlandet, Trøndelag som helhet er årets mars den varmeste i serien mens den for Nord-Norge er den 7. varmeste.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 155 % av normalen. For landet som helhet er dette den 9. våteste mars som er registrert. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til 1900. Nedbøren var over normalen på deler av Vestlandet, i Trøndelag, det meste av Nordland og Finnmark. Deler av Trøndelag, Nordland og Troms har fått 250-400 % av normalen mens store deler av Østlandet og Sørlandet har fått under 50 % av normalen. For Trøndelag som helhet er årets mars den nest våteste, for Nord-Norge som helhet den ca. 6. våteste mens den både for Østlandet og Sørlandet som helhet er den 20-25. tørreste.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering