Været i Norge - juni 2012

Månedstemperaturen for Norge som helhet i juni var 1,2 °C under normalen. For deler av Østlandet, var den 2-3 °C under, for deler av Sørlandet 1-2 °C under og for det meste av landet for øvrig 0,5-1 °C under. Månedsnedbøren for Norge var 105 % av normalen. Nedbøren var betydelig under normalen på det meste av Vestlandet og i Nordland, mens deler av Finnmark har fått 200-250 % av normalen og deler av Akershus, Vestfold, Telemark og Agder 150-200 %.


Vi oppfordrer til å laste ned pdf-fila for  juni 2012  (cirka 4,8 MB). I den foreløpige versjonen finner du fulltekst av oversikten i tillegg til kart, grafer og tabeller. Les mer om de to versjonene av Været i Norge.

Trist Sankthans vær på Sørlandet, her fra Søgne utenfor Kristiansand. Foto: Heidi Lippestad

 

Lufttemperatur  

Månedstemperaturen for Norge i juni var 1,2 °C under normalen. Dette er den ca. 25. kaldeste juni for landet som helhet i serien som går tilbake til 1900. Kaldest i denne serien er juni i 1923 med 4 °C under normalen.  Månedstemperaturen var under normalen i det meste av landet. For deler av Østlandet var den 2-3 °C under, for deler av Sørlandet 1-2 °C under og for store deler av landet for øvrig 0,5-1 °C under. Bare på enkelte stasjoner, hovedsakelig langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark, var månedstemperaturen over normalen og da bare 0,0-0,5 °C over.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For landet som helhet er dette den ca. 50. våteste juni som er registrert. Våtest er 1964 med 175 % av normalen mens 1927 er tørrest med 20 %. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til 1900.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering