Været i Norge - desember 2012

Månedstemperaturen for Norge som helhet var 2,6 °C under normalen og var med dette den 11. kaldeste i en serie som går tilbake til 1900. Størst avvik fra det normale hadde fjellet i Sør-Norge, med 5-7 grader under. Månedsnedbøren for Norge sett under ett var 70 % av normalen, og var dermed den 15. tørreste som er registrert. Nedbøren var over normalen på Østlandet, Sørlandet og i deler av Finnmark, mens det var tørrere enn normalt på Vestlandet, i Trøndelag og det meste av Nord-Norge. Flere stasjoner i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms satte ny rekord for lav månedsnedbør.

Vi oppfordrer til å laste ned pdf-fila for  desember 2012   (cirka 6,2 MB). I den foreløpige versjonen finner du fulltekst av oversikten i tillegg til kart, grafer og tabeller. Les mer om de to versjonene av Været i Norge.

 

Lufttemperatur  

Månedstemperaturen for landet som helhet i desember var 2,6 °C under normalen. Dette er den 11. kaldeste som er registrert i en serie som går tilbake til 1900. Kaldest var 1915 med 6,4 °C under normalen, mens 2006 var mildest med 6 °C over normalen. For regionen Vestlandet var desember den 7. kaldeste. Månedstemperaturen var under normalen i det meste av landet, bare i enkelte områder i ytre strøk av Troms og Finnmark var den over. Relativt kaldest var det i fjellet i Sør-Norge, med et avvik på 5-7 grader under normalen.


Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 70 % av normalen og dette er den 15. tørreste for landet som helhet. 1975 var våtest med 190 %, mens 1927 var tørrest med 40 %. Nedbøren var over normalen på Østlandet, Sørlandet, og i deler av Finnmark, mens det var tørrere enn normalt på Vestlandet, i Trøndelag og det meste av Nord-Norge. Flere stasjoner i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms satte ny rekord for lav månedsnedbør, enkelte med mer enn 100 år lange serier.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering