Været i Norge - april 2012

Månedstemperaturen for Norge som helhet i april var 0,1 °C under normalen. 179 av våre stasjoner hadde lavere aprilmiddel enn tilsvarende for mars. Apriltemperaturen var 0,5-1,5 °C under normalen for den nordlige delen av Vestlandet og deler av Troms og Finnmark, mens den var opptil 1,5 °C over for den sørøstligste delen av landet, samt deler av Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Månedsnedbøren for Norge var 145 % av normalen. Det meste av Østlandet, Sørlandet og deler av Finnmark fikk 200-250 % av normalen, mens store deler av Vestlandet, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms fikk 75-100 %.

Vi oppfordrer til å laste ned pdf-fila for  april 2012    (cirka 3,9 MB). I den foreløpige versjonen finner du fulltekst av oversikten i tillegg til kart, grafer og tabeller. Les mer om de to versjonene av Været i Norge.

 

Rådyrene nyter det vakre været på Langfredag 6. april i Brønnøysund. Foto: Gunnar Nordberg

 

Lufttemperatur

Månedstemperaturen for Norge i april 0,1 °C under normalen. Varmest i serien som går tilbake til 1900 er 2011 med 4 °C over normalen og kaldest 1917 med 2,8 °C under. Månedstemperaturen var under normalen i store deler av landet. For den nordlige delen av Vestlandet og deler av Troms og Finnmark var den 0,5-1,5 °C under, mens den for store deler av Sør-Norge og Nordland var opptil 0,5 °C under. I den sørøstligste delen av landet, samt deler av Nord-Trøndelag, Nordland og den nordlige delen av Finnmark var temperaturen opptil 1,5 °C over normalen. En del stasjoner noterte rekord for lav månedsmiddeltemperatur og lav minimumstemperatur (se egen liste).  


Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 145 % av normalen. For landet som helhet er dette den 15. våteste april som er registrert. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til 1900. Nedbøren var mellom 75-100 % av normalen på store deler av Vestlandet, i Nord-Trøndelag, det meste av Nordland og Troms, mens store deler av Sørlandet og Østlandet samt deler av Finnmark har fått 200-250 % av normalen. For Østlandet som helhet er årets april den 7. våteste og for Agder den 15. våteste.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering