Lufttemperatur og nedbør - året 2012

Middeltemperaturen for Norge som helhet for året 2012 var 0,4 °C over normalen og dette er dermed det ca. 45. varmeste året registrert i serien som går tilbake til 1900. Størst positive avvik fra normalen var det på Østlandet og i Finnmark med områder opptil 1,5 °C over. Nedbøren for Norge som helhet var 105 % av normalen og er en av de 30 våteste siden 1900.

Vi oppfordrer til å laste ned pdf-fila for  året 2012  (ca 4,8 MB). I den foreløpige versjonen finner du fulltekst av oversikten i tillegg til kart, grafer og tabeller. Les mer om de to versjonene av Været i Norge.

 

Lufttemperatur   

Middeltemperaturen for Norge for 2012 var 0,4 °C over normalen. Dette er ca. det 45. varmeste året i serien som går tilbake til 1900. Varmest er årene 1990, 2006 og 2011 med 1,8 °C over normalen, og kaldest er 1915 som var 1,7 °C under. Størst positive avvik fra normalen var det på Østlandet og i Finnmark med områder opptil 1,5 °C over.

 

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge som helhet 105 % av normalen i 2012. Dette er en av de 30 våteste årene som har vært registrert. Våtest er 2011 med 130 % av normalen og det tørreste 1915 med 75 %. I de fleste områdene har nedbørsmengden vært nær normalen, mens spredte deler av Vestlandet, Østlandet, Trøndelag og Finnmark har hatt nedbør rundt 150-175 %. Og spredte deler av Nord-Norge har hatt nedbør ned mot 50 %.  For Østlandet er året den 10. våteste i serien tilbake til 1900 med 115 %, her er året 2000 det våteste med 140 % og 1947 tørrest med 60 %.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering