Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt

"Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt" er hovedproduktet i publikasjonsserien "met.no info" som utgis av Meteorologisk institutt.


Månedsoversikten inneholder en kort presentasjon av været siste måned i tekst, tabeller, kart og grafer og finnes både i kortversjon og fullstendig versjon (se under).

 

Både kortversjon og fullstendig versjon av publikasjonen legges ut på met.no første virkedag etter hvert månedsskifte. Det er mulig å bli varslet om dette på e-post (se nederst).

Kortversjon

På disse sidene under Klimastatstikk finner du kortversjonen med omtale og tekstsammendrag av månedsoversiktene, samt lenke til fullstendig versjon (pfd-fil). Velg fra menyen til venstre.

For omtale av publikasjoner eldre enn mars 2008, viser vi til informasjon under Publikasjoner - met.no info.

Fullstendig versjon

Pdf-filen innholder i dag følgende (nye produkter er under planlegging):

  • Månedsaktuelt bilde på forsiden, med en ingress som oppsumerer de viktigste punktene fra siste måned.
  • Gridda data for lufttemperatur og nedbør som er basert på alle tilgjenglige værstasjoner som inngår i månedsoversikten. Kartene viser utjevnet avvik i forhold til normalen.
  • Tekstoppsummering med informasjon og analyse av temperatur og nedbørforholdene for måneden. Her inngår også en egen omtale av stasjonene i Arktis og oljeinstallasjonene på sokkelen og Polarfront. I tillegg omtales også rekorder, samt spesielle vindforhold og snøforhold.
  • Grafer for utvalgte stasjoner som viser døgnverdier av nedbør og temperatur gjennom måneden.
  • Egne tabeller for alle værstasjonene som inngår i månedsoversikten. Her er det blant annet statistikk for temperatur (månedsmiddel, min, max), nedbør (månedsmiddel, max, antall dager), antall dager med pent vær, overskyet vær og fyrings- og vekstgraddager. Flere stasjoner kommer gradvis med i denne tabellen. Det lages også tabeller for oppsummering av året hittil, som ender opp i en oppsummering av hele året. I tillegg lages det tabeller for sesongene.
  • Grafer for langtidsvariasjon av temperatur på utvalgte referansestasjoner som benyttes i klimastudier.
  • Det lages også tabell for eventuelle nye rekorder.

E-postvarsling og papirutgave

Det er mulig å abonnere på tjenesten der du kan få en e-post når månedsoversikten og andre publikasjoner i info-serien legges ut.

Månedsoversikten kan du også få tilsendt i papirutgave. Prisen er 500 kroner per år + mva.

Kontakt klimadivisjonen dersom du er interessert i e-postvarsling eller papirutgave av publikasjonen.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering