Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt

"Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt" er hovedproduktet i publikasjonsserien "met.no info" som utgis av Meteorologisk institutt.


Månedsoversikten inneholder en kort presentasjon av været siste måned i tekst, tabeller, kart og grafer og finnes både i kortversjon og fullstendig versjon.

Både kortversjon og fullstendig versjon av publikasjonen legges normalt ut på met.no første virkedag etter hvert månedsskifte.

Kortversjon

På disse sidene under Klimastatstikk finner du kortversjonen med omtale og tekstsammendrag av månedsoversiktene, samt lenke til fullstendig versjon (pdf-fil). Velg fra menyen til venstre.

For omtale av publikasjoner eldre enn mars 2008, viser vi til informasjon under Publikasjoner - met.no info.

Fullstendig versjon

Pdf-filen innholder følgende (f.o.m. mai 2014):

  • Månedsaktuelt bilde på forsiden, med en ingress som oppsumerer de viktigste punktene fra siste måned.
  • Gridda data for lufttemperatur og nedbør som er basert på alle tilgjengelige værstasjoner som inngår i månedsoversikten. Kartene viser utjevnet avvik i forhold til normalen.
  • Tekstoppsummering med informasjon og analyse av temperatur og nedbørforholdene for måneden. Her inngår også en egen omtale av stasjonene i Arktis. I tillegg omtales også rekorder, samt spesielle vindforhold og snøforhold.
  • Egne tabeller for alle værstasjonene som inngår i månedsoversikten. Her er det blant annet statistikk for temperatur (månedsmiddel, min, max), nedbør (månedsmiddel, max, antall dager), antall dager med pent vær, overskyet vær og fyrings- og vekstgraddager. Flere stasjoner kommer gradvis med i denne tabellen. Det lages også tabeller for oppsummering av året hittil, som ender opp i en oppsummering av hele året. I tillegg lages det tabeller for sesongene.
  • Det lages også tabell for eventuelle nye rekorder.
  • Tilsvarende del med kart, tekstoppsummering og tabeller lages etter hver årstid for vår, sommer, høst, og vinter.
  • Utgaven for september inneholder vekstsesongen, mai-september, med kart og tabell.

Lenker til utvalgte stasjoner på yr.no

Stasjonene var tidligere inkludert med grafer i månedsoversikten, men er nå tilgjengelige på yr.no.

Siste 30 dager med døgnverdier av nedbør og temperatur (med stasjonsnr):

 

Langtidsvariasjon av temperatur på utvalgte referansestasjoner som benyttes i klimastudier:


Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering