Lufttemperatur og nedbør - året 2011

Middeltemperaturen for Norge som helhet for året 2011 var 1,8 grader over normalen. Dette er sammen med 1990 og 2006 det varmeste året som er registret for landet som helhet. Størst avvik fra normalen var det i deler av Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark der middeltemperaturen var 2 - 3 °C over normalen. Middeltemperaturen var over normalen for alle deler av landet. Nedbøren for Norge som helhet var 130 % av normalen, og dette er det aller våteste i en serie som går tilbake til 1900. Deler av Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland har fått 150-175 % av normalen for året.

 Vi oppfordrer til å laste ned pdf-fila for året 2011 (cirka 3,2 MB). I den fullstendige versjonen finner du fulltekst av oversikten i tillegg til kart, grafer og tabeller. Les mer om de to versjonene av Været i Norge.

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge for 2011 var 1,8 °C over normalen. Dette er sammen med 1990 og 2006 det varmeste i serien, som går tilbake til 1900. Temperaturen var over normalen for hele landet.

Størst avvik hadde deler av Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark der middeltemperaturen for perioden var 2 - 3 °C over normalen. For Trøndelag er året det desidert varmeste i serien med 2,2 °C over normalen. For Nord-Norge er året det nest varmeste med 2,1 °C over normalen, bare 1938 er varmere med 2,2 °C over. For Vestlandet er året det 3. varmeste med 1,3 °C over normalen. Her er 2006 varmest med 1,8 °C over.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge som helhet 130 % av normalen i 2011. Dette er det våteste i serien som går tilbake til 1900. Nest våteste er 1983 med 125 %.

Nedbøren var over normalen for det meste av landet, men i deler av Nordland, Troms og Finnmark, var den under. Deler av Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland har fått relativt mest med 150-175 % av normalen for året. For Østlandet som helhet er året det nest våteste i serien med 130 % av normalen, for Vestlandet det 3. våteste med 135 %, for Agder det 5. våteste med 125 %, for Trøndelag det 5. våteste med 125 % og for Nord-Norge det 8. våteste.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering