Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt

"Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt" er hovedproduktet i publikasjonsserien "met.no info" som utgis av Meteorologisk institutt.


Månedsoversikten inneholder en kort presentasjon av været siste måned i tekst, tabeller, kart og grafer og finnes både i kortversjon og fullstendig versjon.

Både kortversjon og fullstendig versjon av publikasjonen legges normalt ut på met.no første virkedag etter hvert månedsskifte.

Kortversjon

På disse sidene under Klimastatstikk finner du kortversjonen med omtale og tekstsammendrag av månedsoversiktene, samt lenke til fullstendig versjon (pfd-fil). Velg fra menyen til venstre.

For omtale av publikasjoner eldre enn mars 2008, viser vi til informasjon under Publikasjoner - met.no info.

Fullstendig versjon

Pdf-filen innholder i dag følgende:

 • Månedsaktuelt bilde på forsiden, med en ingress som oppsumerer de viktigste punktene fra siste måned.
 • Gridda data for lufttemperatur og nedbør som er basert på alle tilgjengelige værstasjoner som inngår i månedsoversikten. Kartene viser utjevnet avvik i forhold til normalen.
 • Tekstoppsummering med informasjon og analyse av temperatur og nedbørforholdene for måneden. Her inngår også en egen omtale av stasjonene i Arktis og oljeinstallasjonene på sokkelen og Polarfront. I tillegg omtales også rekorder, samt spesielle vindforhold og snøforhold.
 • Grafer for utvalgte stasjoner som viser døgnverdier av nedbør og temperatur gjennom måneden.
 • Egne tabeller for alle værstasjonene som inngår i månedsoversikten. Her er det blant annet statistikk for temperatur (månedsmiddel, min, max), nedbør (månedsmiddel, max, antall dager), antall dager med pent vær, overskyet vær og fyrings- og vekstgraddager. Flere stasjoner kommer gradvis med i denne tabellen. Det lages også tabeller for oppsummering av året hittil, som ender opp i en oppsummering av hele året. I tillegg lages det tabeller for sesongene.
 • Grafer for langtidsvariasjon av temperatur på utvalgte referansestasjoner som benyttes i klimastudier.
 • Det lages også tabell for eventuelle nye rekorder.

Ny versjon

Fra og med utgaven for mai vil rapporten komme i en omarbeidet versjon fordi en del data er tilgjengelig på yr.no.

 • Oversiktskartet vil beholdes, men uten de små grafene for enkeltsteder.
For disse kan yr.no gi bedre oversikt.
 • Døgnkurvene for temperatur og nedbør vil bli fjernet fordi disse er tilgjengelig på yr.no som siste 30 dager.
 • Delen med RCS-stasjonene (Reference Climate Stations) vil bli fjernet fordi dette er tilgjengelig på yr.no og met.no.
 • Den maritime delen blir også fjernet.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering