Kjevik

Forskernes beregninger av temperatur- og nedbørnormal for år 2071 - 2100 på Kjevik.

 

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Kjevik. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være vintertemperatur nær 0 °C blir vinteren nå gjennomgående varm.

 

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Bergen - Fredriksberg. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på høst og vinter.

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet