Karasjok

Forskernes beregninger av temperatur- og nedbørnormal for år 2071 - 2100 for Karasjok.

 

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Karasjok. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være en stabil vintertemperatur under -15 °C i de kaldeste måneden legger temperaturen seg nærmere -10 °C

 

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Karasjok. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående noe mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på sommer og høst.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet