Norske ekstremvær får navn

Meteorologisk institutt gir navn til de ekstreme værhendelsene i Norge.

Lista over navn som skal benyttes settes opp på forhånd, og meteorologen som utsteder ekstremværvarselet bruker neste navn på lista. 

Meteorologisk institutt følger praksisen til navnekomiteen i Verdens meteorologiorganisasjon, med annenhvert jente- og guttenavn og i alfabetisk rekkefølge. Vi unngår kongelige navn og navn som forbindes med kjente profiler. Navn som inneholder bokstavene æ, ø, å eller navn som begynner på q, w, x, z brukes helles ikke. 

Ekstremvær-lista 

08.12.1994: (navnløs): Lindesnes-Fedje: Full og til dels sterk storm.

08.12.1994: (navnløs): Lindesnes-Karmøy: Høy vannstand.

19.01.1995: (navnløs): Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Opp i sterk storm.

30.01.1995: Hordaland. Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full og til dels sterk storm.

31.01.1995: (navnløs): Trøndelag til Narvik: Høy vannstand

27.05.1995: (navnløs): Telemark og Østlandet: Store nedbørmengder.

31.05.1995: (navnløs): Telemark og Østlandet: Store nedbørmengder.

07.06.1995: (navnløs): Østlandet: Store nedbørmengder.

12.10.1995: Agnar: Nordmøre, Trøndelag: Sterk storm.

11.11.1995: Bera: Troms og Vest-Finnmark: Full storm. Fare for snøskred og vanskelige kjøreforhold.

31.01.1996: Dag: (Øst)-Finnmark: Sterk storm i kyst- og fjordstrøk.

28.02.1996: Erika: Trøndelag: Full storm, kortvarig sterk storm.

12.10.1996: Frode: Nordland, Troms og Vest-Finnmark: Full eller sterk storm.

28.10.1996: Gerd: Lindesnes til Oslofjorden med landområder: Opp til storm med kast. 

14.01.1997: Hauk: Spitsbergen: Til dels sterk storm.

31.01.1997: Idun: Nordland, Troms og Finnmark: Full storm for Nordland og Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark.

06.02.1997: Joar: Vestfjorden, Ofoten: Høy vannstand.

07.02.1997: Joar: Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag: W sterk storm, høy vannstand.

17.02.1997: Kari: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full storm og til dels sterk storm.

16.11.1997: Leif: Spitsbergen: Til dels sterk storm.

09.11.1998: Mari: Indre Sør-Trøndelag: Full storm.

26.11.1999: Njål: Støtt til Narvik: Høy vannstand.

28.11.1999: Olrun: Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full storm eller sterk storm.

24.12.1999: Peter: Agder, Telemark, Vestfold, Østfold: Liten eller full storm.

28.01.2000: Reidun: Lindesnes - Svenskegrensa: Høy vannstand.

27.03.2000: Sølve: Øst-Finnmark: Full storm.

28.10.2000: Tora: Agder-fylkene: Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.

15.01.2001: Ulf: Troms og Finnmark: Full storm.

15.12.2001: Valdis: Finnmark: Sterk storm.

17.12.2002: Yrjan: Vesterålen, Troms, Finnmark: Full eller sterk storm.

14.01.2003: Agda: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag sør for Trondheimsfjorden: Full eller sterk storm. 

28.10.2003: Bengt: Tromsø til Vardø: Høy vannstand.

03.12.2003: Clara: Salten til Vest-Finnmark: Full storm.

06.12.2003: Dyre: Møre og Romsdal, Trøndelag: Full storm.

10.12.2003: Edda: Nord-Helgeland til Sør-Troms: Full storm. Sterk storm i Lofoten.

21.12.2004: Finn: Nord-Møre til Vesterålen: Full storm, senere sterk storm.

08.01.2005: Gudrun: Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder - Svenskegrensa: Liten til full storm. Egersund-Svenskegrensa: Høy vannstand.

10.01.2005: Hårek: Nord-Trøndelag til Lofoten: Full - kortvarig sterk storm. Høy vannstand.

11.01.2005: Inga: Egersund til Kristiansund: Stormflo (høy vannstand). Liten til sterk storm.

August 2005: Varsel om ekstremvær, 'Jostein', trekkes tilbake. Uværet avtar i styrke, og kvalifiserer ikke til betegnelsen ekstremvær.

14.09.2005: Kristin: Ekstrem nedbør i Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane.

14.11.2005: Loke: Ekstrem nedbør lokalt, i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

11.12.05: Mona: Sørvestlig full storm og store nedbørmengder over Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten.

18.01.2006: Narve: Søraustlig sterk eller full storm på strekningen Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

04.12.2006: Oda: Høy vannstand på strekningen Stavanger-Stad

13.01.2007: Per: Kortvarig vest senere nordvest sterk storm i kystområdene av Rogaland, Hordaland og Sogn. 

19.12.2007: Rita: Vestlig full til sterk storm over Nord-Troms, Øst-Finnmark samt kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

25.01.2008: Sondre: Svært høy vannstand på strekningen Sognefjorden - Kristiansund, sammen med vestlig full storm.

31.01.2008: Tuva: Full storm 25 m/s, på kyststrekningen fra Farsund til svenskegrensa.

25.10.2008: Ulrik: Kortvarig vestlig sterk storm 30 m/s utsatte steder, i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.  Kortvarig sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten og i fjellet på Saltfjellet og Helgeland.

20.11.2008: Vera: Kortvarig sterk storm 30 m/s på kysten nord for Trondheimsfjorden.

31.12.2008: Yngve: Kortvarig nordvestlig sterk storm 30 m/s, for området Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten.  

26.01.2010: Ask: Sørvestlig full storm 25 m/s, kortvarig sterk storm 30 m/s utsatte steder i Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Sørvestlig full storm 25 m/s, sterk storm 30 m/s utsatte steder i kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark.

25.11.2011: Berit: Ekstremt høy vannstand langs kysten fra og med Møre og Romsdal til og med Sør-Troms, estimert opp til 110 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Vannstand estimert opp til 90 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen i Troms og Finnmark.

25.12.2011: Cato: Ekstremt høyt vannstand ved flo midt på dagen. Vannstanden estimert til 60-85 cm over vannstanden i tidevannstabellen i nordlige Nordland, Troms og vestlige Vest-Finnmark.  

25.12.2011: Dagmar: Sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten med kraftigere vindkast i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal samt Trøndelag. Finnmark: Ekstremt høy vannstand estimert til 50 - 80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

03.01.2012: Emil: Gjaldt hovedsaklig Vest-Agder. Full storm ble registrert ved flere målestasjoner. Eigerøya hadde sterkeste middelvind foran lavtrykket, fra sørøst med 28,2 m/s, og sitt sterkeste vindkast bak lavtrykket, fra nordvest med 35,5 m/s. Målestasjonene Kjevik Lufthavn og Eik-Hove hadde vindkast på rundt 25 m/s.

06.08.2012: Frida: Ekstremvarselet gikk ut for Agder-fylkene med varsel om store nedbørmengder i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger. Etter gjeldende kriterier for ekstremvær kvalifiserer ikke Frida som ekstremvær i Agder-fylkene. Nedbørmengdene som ble registrert er store, men på ingen måte ekstreme. Derimot kom det ekstreme mengder nedbør i Vestfold og Nedre Buskerud, hvor kraftige byger og store nedbørmengder førte til oversvømmelser og jordras som gjorde skade på hus, veier og jernbane.

21.06.2013: Geir: Gjaldt for Agder, Telemark, Buskerud og Oppland.  Lokalt ekstremt mye nedbør (50 - 90 mm) i løpet av fredag kveld og natt til lørdag.

16.-17.11.2013: Hilde: Gjaldt for Sør- og Nord-Trøndelag samt Helgeland. Sørvest full og kan hende sterk storm, som etterhvert dreier vestlig. Lokale vindkast på 35-45 m/s innover land lørdag kveld og første del av natt til søndag. Lørdag kveld er det også ventet høye bølger inn mot kysten. Signifikant bølgehøyde kan bli 13-15 m.

12.12.2013: Ivar: Gjaldt for Møre og Romsdal og Trøndelag. Torsdag ettermiddag og kveld kortvarig vest og nordvest sterk storm 30 m/s eller orkan 33, med vindkast 40-45 m/s inn over land.

08.03.2014: Jorun: Vestlig full til sterk storm over store deler av Finnmark, med vindkast på 35-40 m/s. 

12. - 14.03.2014: Kyrre: Trøndelag og Helgeland og Saltfjellet: Ekstreme nedbørmengder, mest sannsynlig nord for Trondheimsfjorden, og på Sør-Helgeland. Lokalt ventes mengder på 60 til 100 mm på 24 timer både for onsdag og torsdag. 

09. - 10.08.2014: Lena: Hordaland, Sogn og Fjordane: Et uvanlig kraftig lavtrykk for årstiden. Lokale vindkast på 25-35 m/s. I løpet av natten dreier vinden til sørlig full og kan hende sterk storm 30 m/s i Hordaland og i Sogn og Fjordane, vindkastene kan fortsatt være 35 m/s.

30. - 31.12.2014: Mons: Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten: Tirsdag og onsdag ventes lokalt mye nedbør, med 40-90 mm på 24 timer på tirsdag, og opp mot 100 mm på 24 timer på onsdag. Mildvær og mye nedbør i form av regn vil føre til raskt stigende vannføring, som kan medføre omfattende oversvømmelser på utsatte steder.

10.01.2015: Nina:
Kysten av Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Fra lørdag ettermiddag sørvest full storm 25 på kysten, dreiende vestlig med sterk
storm 30 utsatte steder – til dels orkan 33 på kysten av Hordaland. Vindkast 35-45 m/s. Høye bølger inn mot kysten, signifikant bølgehøyde 10-14m.
For Sogn og Fjordane vest til nordvest full storm og kan hende sterk storm 30 med vindkast 30-40 m/s i Sogn og ytre del av Sunnfjord.
Indre Vest-Agder, Aust Agder , Telemark, Buskerud, Vestfold: Fra lørdag ettermiddag vestlig full storm 25 i fjellet. Vindkast på 30 m/s i lavlandet.
Østfold: Fra lørdag kveld vestlig full storm 25 og kraftige vindkast opp mot 30 m/s. Fra lørdag kveld høy vannstand 80 - 130 cm over høyden oppgitt i tidetab. Høye bølger på 3-6 m.

08.02.2015: Ole: Trøndelag, Nordland og Troms. Vestlig og nordvestlig sterk storm opp til 30 m/s, med mulighet for orkan (33 m/s) utsatte steder i Salten, Lofoten, Vesterålen og Troms.

16.09.2015: Petra: Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. Store nedbørmengder i løpet av torsdag 17.09, på toppen av mye nedbør de siste 3 døgn. 

01.10.2015: Roar: Trøndelag og Helgeland: Torsdag og fredag ekstreme nedbørmengder på Helgeland og i Trøndelag nord for Trondheim. Det kom 100-130 mm/24t og lokalt opp mot 150 mm/36t. Dette tilsvarer 25-50 års returverdier. Fredag morgen og formiddag var det vestlig full storm, med vindkast rundt 35 m/s. 

05.12 - 06.12.2015: Synne: Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Lørdag og natt til søndag er det ventet ekstreme nedbørmengder i Rogaland og Agder fylke. Det kom 100 - 140 mm/24 t, og lokalt 150 - 235 mm/48 t. Dette tilsvarer fra 25 - 100 års returverdier. 

29.01 - 30.01.2016: Tor: Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland. Fra fredag ettermiddag er det ventet sørvest sterk storm på strekningen Hordaland-Helgeland, med fare for orkan på deler av strekningen og vindkast inn over land på 35-50 m/s. Det er også ventet kraftige vindkast fra vest i utsatte områder nord for Mjøsa i Oppland og Hedmark, samt i øvre Buskerud.  Det ble gjort vindmålinger på sterk storm og orkan langs kysten, samt sterke vindkast inn over land fra Hordaland og nordover til Helgeland.


  

Trøndelag og Helgeland: 
Torsdag og fredag ventes ekstreme nedbørmengder på Helgeland og i Trøndelag nord for Trondheim. Høyest intensitet i nedbøren ventes fra torsdag formiddag til fredag morgen. Det er ventet 100-130 mm/24t og lokalt kan det komme rundt 150 mm/36t. Enkelte steder kan det komme nedbørmengder med 25-50 års returverdi. Fredag morgen og formiddag er det også ventet vestlig full storm, med vindkast rundt 35 m/s. 
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet